Τράπεζες

ΤΧΣ: 27 τραπεζίτες διεκδικούν 270.000 ευρώ – Όλο το παρασκήνιο

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Πάνω από 27 άτομα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την πολύ καλά αμειβόμενη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ο οποίος σε επίπεδο κατάθεσης υποψηφιοτήτων έληξε στις 26 Μαρτίου.

Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν πως για τη θέση έχουν ενδιαφερθεί βαριά τραπεζικά ονόματα από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, όπως και ονόματα από τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αμοιβή του CEO Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ξεπερνά ελαφρώς τις 270.000 ευρώ ετησίως, ενώ οι μισθοί  της εννεαμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητες έφτασαν πέρυσι τις 840.000 ευρώ.

Η πρώτη επιλογή των υποψηφιοτήτων αναμένεται να γίνει από την Egon Zehnder που έχει αναλάβει τη σχετική διαδικασία, ενώ θα ακολουθήσουν οι ακροάσεις και φυσικά η τελική επιλογή του προσώπου από το selection panel όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.

Άμεσα εν των μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλαμβάνει ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης ως ένα εκ των τριών μελών της εκτελεστικής επιτροπής του ΤΧΣ στη θέση της παραιτηθείσας κας Φραγκάκη.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου, με βάση την προκήρυξη  στα προσόντα των υποψηφίων περιλαμβάνονται πανεπιστημιακό πτυχίο ιδανικά στα Οικονομικά και επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές, άριστη γνώση αγγλικής και επιθυμητά τα ελληνικά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα επιλεγεί μεταξύ επαγγελματιών με επιτυχημένο ιστορικό. Η έκθεση του υποψηφίου και η εμπειρία σε διεθνή περιβάλλοντα και η έκθεση σε ελεγκτικά, νομικά και κανονιστικά θέματα, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποδείξουν ιστορικό καλής επιχειρηματικής λήψης αποφάσεων και έκθεσης σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες, πολύπλοκες και υψηλής πίεσης καταστάσεις, να έχουν εμπειρία σε δύσκολες επιχειρηματικές καταστάσεις, όπως εταιρική αναδιάρθρωση και διαχειριστική αναδιάρθρωση, καθώς και εμπειρία σε επενδυτικά θέματα.

Απαιτούνται επίσης ισχυρές διαχειριστικές δεξιότητες, δεξιότητες διαπραγμάτευσης υψηλού επιπέδου και αναμφισβήτητα επιχειρηματική ηθική. Η αποδεδειγμένη ανεξαρτησία από τα ιδρύματα, τις συστημικές τράπεζες, την κυβέρνηση, δανειστές, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο του ΤΧΣ – Πώς θα διοικείται –  Stop στο διφυές σχήμα

Με σκέψεις και προτάσεις μιας και το ΤΧΣ εκτιμάται πως θα παραμείνει παρόν στο τραπεζικό σύστημα της χώρας τουλάχιστον για μια διετία, να αλλάξει ο  διφυής και δισυπόστατος τρόπος διοίκησής του, έχουν αρχίσει τα σχέδια επί χάρτου για τη νέα οργάνωση του Ταμείου επ’ αφορμή της αλλαγής της διοίκησής του.

Η κατ’ αρχήν σκέψη είναι αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες στο διευθύνοντα σύμβουλο ώστε να είναι δυνατή η κατάργηση της τριμελούς εκτελεστικής επιτροπής. Αντιθέτως θα παραμείνει το επταμελές γενικό συμβούλιο του ταμείου.

Όλα αυτά φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει να αποτελούν ατζέντα συζήτησης με τους θεσμούς και εάν καταστεί εφικτό θα αποτελέσουν κομμάτι του νομοθετήματος που ετοιμάζεται ήδη και που κατά ένα τμήμα του προβλέπει αλλαγές για τα προσόντα των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών.

Το σύνολο των νομοθετικών αυτών πρωτοβουλιών λένε εκείνοι που γνωρίζουν τις διαδικασίες πως θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, αν και δεν αποκλείεται ένα κομμάτι να προηγηθεί άμεσα: αυτό της αλλαγής του τρόπου στελέχωσης των Δ.Σ. των τραπεζών.

Χαλαρώνουν οι απαιτήσεις  για τα Δ.Σ. των τραπεζών

Το τρέχον πλαίσιο που διέπεται από το νόμο 4315/15 περιλαμβάνει μια σειρά  από κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μελών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, κριτήρια τα οποία δεν ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρώπης και τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών το φθινόπωρο του 2015 με το θεσμικό πλαίσιο 4345/15 στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου.

Με δεδομένο πως η χώρα μας δεν βρίσκεται πλέον σε μνημόνια, η ελληνική κυβέρνηση έχει προτείνει στους θεσμούς μεταβολές ευθυγράμμισης με όσα ισχύουν στις άλλες.

Ήταν, λοιπόν, απαιτητή με βάση το θεσμικό πλαίσιο του 2015 η 10ετής εμπειρία για όλα τα μέλη του Δ.Σ. και των επιτροπών τους στους τομείς της τραπεζικής της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή  της  διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ενώ  ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη απαιτείτο τριετής εμπειρία ως μέλους διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τα πράγματα τείνουν να απλουστευτούν.

Έτσι λοιπόν, το υποψήφιο μέλος  για να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο μιας τράπεζας, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρία εντός των τελευταίων 12 ετών όταν πρόκειται για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία εντός των τελευταίων επτά ετών όταν πρόκειται για τα εκτελεστικά μέλη, και τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρία εντός των τελευταίων πέντε ετών όταν πρόκειται για τα μη εκτελεστικά μέλη.

Η εμπειρία να προέρχεται από θητεία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και κατά προτίμηση στους τομείς τραπεζικής, ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων ή διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη η εμπειρία μπορεί να έχει αποκτηθεί και σε θέσεις με συναφές αντικείμενο σε ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο όπως και το προηγούμενο αποκλείει από τις παραπάνω θέσεις όσους τα τελευταία τρία χρόνια πριν από το διορισμό τους ασκούσαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα όπως αρχηγού Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή ανώτερου στελέχους πολιτικού κόμματος.

Σύμφωνα με την πρόταση του νέου σχεδίου, η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση με τους θεσμούς, το Δ.Σ. του πιστωτικού ιδρύματος περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία μέλη ανεξάρτητα μη εκτελεστικά με επαρκή γνώση και εμπειρία, τουλάχιστον επτά ετών σε πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Τουλάχιστον ένα μέλος διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχει εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων ή της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρέας Βερύκιος: Πρόθεση του ΤΧΣ να περιορίσει το ποσοστό του στην Τράπεζα Πειραιώς κάτω από το 33%

Ποιος θα αναλάβει τα ηνία του ΤΧΣ; Τα δύο ονόματα που «παίζουν» δυνατά για τη θέση του CEO

Γ. Ζαββός: Το τραπεζικό σύστημα καταλύτης στον αναγκαίο μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ