• Τράπεζες

  Τράπεζες: Τι ρώτησαν οι ξένοι στο Λονδίνο τους Μεγάλου, Μυλωνά, Καραβία και Ψάλτη

  Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) – Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) – Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) – Φωκίων Καραβίας (Eurobank)

  Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) – Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) – Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) – Φωκίων Καραβίας (Eurobank)


  Τριετές πλάνο, μερίσματα, υπερβάλλουσα ρευστότητα και μείωση των επιτοκίων ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο της  Morgan Stanley σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες.

  Και οι τέσσερις  CEOs των συστημικών τραπεζών, ο Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς, ο Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής, ο Φωκίων Καραβίας της Eurobank και ο Βασίλης Ψάλτης της Alpha Bank, έδωσαν το παρών στο Λονδίνο, εστιάζοντας στους στόχους τριετίας.

  Τα ερωτήματα που δέχθηκαν αφορούσαν τέσσερα θέματα:

  • Κατά πόσο τα τριετή πλάνα τους είναι επιτεύξιμα  σε επίπεδο διατήρησης της κερδοφορίας τους.
  • Τα μερίσματα που θα διανείμουν στους μετόχους τους.
  • Που θα τοποθετήσουν την υπερβάλλουσα ρευστότητα
  • Και αν  έχουν συνυπολογίσει την μείωση των επιτοκίων στην κερδοφορία τους.

  Οι Έλληνες τραπεζίτες υπογράμμισαν πως για το 2024 δεν προβληματίζονται σε ότι αφορά την μείωση των επιτοκίων, καθώς θα αρχίσει η αποκλιμάκωση της τον  Ιούνιο –Ιούλιο. Σε ότι αφορά την υπερβάλλουσα ρευστότητα σημείωσαν πως θα τοποθετηθεί σε διάφορους τίτλους, και τόνισαν πως αν  υπάρξουν ευκαιρίες για εξαγορές θα το πράξουν.

  Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες  ανακοίνωσαν νέους υψηλότερους στόχους σε επίπεδο κερδοφορίας και ξεκινούν  τη  διανομή μερίσματος στους μετόχους τους.

  Ειδικότερα:

  Η Eurobank ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 1,14 δισ. ευρώ το 2023 και είναι έτοιμη να διανείμει το 25% στους μετόχους της, ενώ το ποσοστό θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα έτη, με στόχο το 50% το 2026.

  Σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Πλάνο της τριετίας 2024-2026, σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, η τράπεζα στοχεύει στη δημιουργία υψηλών αποδόσεων, που θα ενισχυθούν περαιτέρω με την πλήρη ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου,  την ισχυρή θέση της Eurobank  στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, την οργανική ανάπτυξη και την ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

  Η απόδοση κεφαλαίων  αναμένεται να διαμορφωθεί στο 18% το 2024 και στο 15% περίπου τα έτη 2025-2026.

  Η τράπεζα έχει έντονη διεθνή δραστηριότητα και τώρα υλοποιεί το πέρασμα στην Ινδία, όπως και στη Μέση Ανατολή. Στοχεύει στην αύξηση των κερδών με τις εργασίες εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν περίπου 50% στα Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη του Ομίλου.

  Σε ότι αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, αυτά κατέγραψαν αύξηση κατά 46,9% πέρυσι, στα 2,174 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 84 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,75%.  Η τράπεζα στοχεύει σε καθαρά έσοδα από τόκους 2,3 δισ. ευρώ το 2024 και 2,4 δισ. ευρώ το 2026.

  Το επικαιροποιημένο business plan της Alpha Bank προβλέπει τη διανομή μερίσματος πάνω από 1 δισ. ευρώ την τριετία 2024-2026. Η τράπεζα σχεδιάζει τη διανομή μερίσματος 122 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2023 (0,05 ευρώ ανά μετοχή), ενώ τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν οι διανομές, άνω του 25% της κεφαλαιοποίησης έως το 2026, σε μερίσματα και επαναγορές μετοχών, όπως έχει αναφέρει ο  κ. Ψάλτης.

   Τα καθαρά κέρδη της Alpha το 2023 ανήλθαν στα 611,3 εκατ. ευρώ, και η τράπεζα πέτυχε με καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ.

  Το  επικαιροποιημένο business plan προβλέπει: Έσοδα 6,6 δισ. ευρώ στην τριετία, Δείκτη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων 13% φέτος, 13,5% το 2025 και 14% το 2026. Κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,31 ευρώ το 2024, 0,33 ευρώ το 2025 και 0,35 ευρώ το 2026.Δείκτη κεφαλαίων (FL CET1) 16% εφέτος, 16,5% το 2025 και 17,5% το 2026.

  Το καθαρό έσοδο τόκων της Alpha Bank ανήλθε στα 1,653δις ευρώ (+ 41%). Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε σε 2,2% από  1,6% το 2022. Την επόμενη τριετία η Alpha Bank εκτιμά πως τα επιτοκιακά έσοδα θα αυξηθούν κατά 5% εν συγκρίσει με το 2023.

  Η Εθνική Τράπεζα σχεδιάζει να διανείμει μέρισμα 300 εκατ. ευρώ στους μετόχους της για τη χρήση του 2023 (το 25% με 30% των κερδών), που έκλεισε με καθαρά κέρδη 1,106 δισ. ευρώ.

  Προτεραιότητα της Εθνικής είναι η πιστωτική επέκταση να αναπτύσσεται με ρυθμό 7%, εστιάζοντας στα μεγάλα εταιρικά δάνεια. Το  2023 είχε 7,5 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις, τα 1,7 δισ. ευρώ στο corporate και καθαρή πιστωτική επέκταση 1,3 δισ. ευρώ.

  Στόχος είναι –όπως έχει αναφέρει ο κ. Μυλωνάς-, η ενεργή συμμετοχή  της Εθνικής στα κοινοπρακτικά δάνεια εκτός Ελλάδος, συνεργασίες σε επίπεδο fintech, αλλά και  ενδιαφέρουσες ευκαιρίες σε επίπεδο εξαγορών.

  Η τράπεζα έχει Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 20,2% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 17,8%, έχοντας συμπεριλάβει και την πρόβλεψη (30%) για διανομή μερίσματος. Κι ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο επαναγοράς μετοχών, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από την απόφαση του ΤΧΣ σχετικά με τη διάθεση του υπόλοιπου 18% που κατέχει στην τράπεζα.

  Οι  στόχοι του νέο επιχειρησιακού πλάνου 2024-2026  είναι οργανικά κέρδη μετά φόρων 1,2 δισ. ευρώ την τριετία. Κέρδη ανά μετοχή 1,2 ευρώ το 2024 και 1,3 ευρώ το 2026.

  Απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Core RoTE) πάνω από 15% εφέτος – έναντι 18,3% το 2023 – και 13% το 2026.

  Πέρυσι τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 2,160 δισ. ευρώ (2,263 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στις 302 μονάδες βάσης (337 μονάδες σε επίπεδο Ομίλου).

  Για την τριετία 2024 – 2026 η διοίκηση της ΕΤΕ αναμένει πως τα έσοδα από τόκους θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, έχοντας ήδη προχωρήσει σε headging.

  Το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει κέρδη (bottom line) 1 δισ. ευρώ το χρόνο, πιστωτική επέκταση 5% με 6% το χρόνο και  διανομή μερίσματος στους μετόχους της.

  Όπως έχει αναφέρει ο κ. Χρήστος Μεγάλου η τράπεζα εξετάζει σειρά από στρατηγικές λύσεις  για να αξιοποιήσει τα πλεονάζοντα κεφάλαια, ενώ επενδύει  και στην ψηφιακή τράπεζα Snappi, η οποία αναμένεται να έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι το καλοκαίρι.

  Η  Πειραιώς θα διανείμει φέτος το 10% των κερδών του 2023, ενώ το ποσοστό θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια με στόχο το 50%.

  Πέρυσι τα επιτοκιακά έσοδα της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ ανήλθαν πέρυσι (+48%), υποστηριζόμενα από τα υψηλότερα επιτόκια στα χαρτοφυλάκια δανείων και ομολόγων, τα οποία αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος καταθέσεων. Αυτό έφτασε στο 2%, με τις νέες προθεσμιακές καταθέσεις να διαμορφώνονται σε περίπου 2,5%. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,77% το τελευταίο  τρίμηνο του 2023 (από  2,21% πριν από ένα χρόνο), ενώ διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 2,69% το 2023. Για το 2024  η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει επιτοκιακά έσοδα, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, ενώ τη διετία 2025 – 2026 αυτά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 1,8 δισ. ευρώ.

  Διαβάστε επίσης

  Morgan Stanley: Τι είπαν οι Έλληνες τραπεζίτες στο συνέδριο του Λονδίνου – Οι εκτιμήσεις για τις 4 τράπεζες

  Εθνική: Πότε θα γίνει η διάθεση του 18% – Τα σενάρια και ο παράγων «Attica Bank»

  Eurobank: Κορυφαία διάκριση για τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις από το Global Finance  ΣΧΟΛΙΑ