βιομηχανία

Καταγγέλλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χειραγώγησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, που θα πλήξει καίρια την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών...

"Η χάραξη και υλοποίηση μίας χωροταξικής πολιτικής που ενσωματώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της βιομηχανίας είναι σημαίνουσας σημασίας"

Η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία πρέπει να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις, επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογίες, προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αυτοματοποιημένες...

Στρατηγικός εταίρος είναι η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), ενώ υποστηρικτές του φόρουμ είναι οι εταιρίες ΤΕΡΝΑ, ΟΣΕ και Attica...

Αναφερόμενος   στο ζήτημα σύγκρισης της βιομηχανίας με τον τουρισμό, που τίθεται συχνά τον τελευταίο καιρό.είπε ότι είναι λάθος...