Βασιλική Αναγνώστου

Στο πλαίσιο των ετήσιων επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος» η κα Βασιλική Αναγνώστου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου EPSILON...