Σωκράτης Κόκκαλης

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Intralot. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η σύνθεσή του έχει ως εξής: Σωκράτης...

Η INTRALOT Α.Ε. ανακοίνωσε ότι από σήμερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτης Κόκκαλης αναλαμβάνει και τα καθήκοντα...

Νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου. Το...

Άριστες σχέσεις Στην Εθνική Τράπεζα οι σχέσεις προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου (Κώστας Μιχαηλίδης και Παύλος Μυλωνάς) είναι εξαιρετικές σε...