σχολεία

Διαβάζω ότι τα σχολεία δεν θα ανοίξουν, μολονότι -- ειδικά τα δημοτικά—δεν αποτελούν κέντρα μετάδοσης