Ψάλτης

Παναγιώτης Αδρακτάς

Ο Παναγιώτης Αδρακτάς μετά την δημιουργία μιας σύγχρονης κτηνοτροφικής μονάδας-φάρμας, με 1.000 πρόβατα, στη Φολόη Ηλείας, έγινε και ψάλτης....