• πλωτός τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου