πλειστηριασμός

Δημήτρης Γ. Μαύρος

Ο Δημήτριος Γ. Μαύρος δεν είναι ένας τυχαίος επιχειρηματίας και διαφημιστής. Έχοντας το κοκαλάκι της νυχτερίδας με επιχειρηματικές επιτυχίες...