• μισθολογικές αυξήσεις

    Πορτογαλία

    Οι μισθωτοί του πορτογαλικού πρακτορείου ειδήσεων Lusa ξεκίνησαν σήμερα τετραήμερη απεργία διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις. Σημείωμα της διεύθυνσης ενημέρωσης που...