μελέτη

Ελαφρώς ενισχυμένη παρουσιάζεται η αγορά φαρμάκου την τελευταία τριετία (2015-2017), ως αποτέλεσμα της διαχρονικά αυξανόμενης νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, όπως...