Μεγάλη Βρετανία

Οι κρίσεις του 21ου αιώνα και ειδικά η πανδημία του covid-19 αποδείχθηκαν θετικές για την Ευρώπη