μάτι

Μάτι

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσος που έχει καταγράψει και αναλύσει όλες τις παραμέτρους επιχειρησιακές και μη, που επέδρασαν ώστε...