ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αθανάσιος Δαγούμας, πρόεδρος ΡΑΕ

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων: Θετική Αναφορά

Ο Προέδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης

Όσο συντομότερα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, τόσο καλύτερα θα είναι για την αντιμετώπιση, ενδεχόμενων, νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.