Business

Οι επόμενες κινήσεις για την πασίγνωστη επιχείρηση με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των 800 εκατ. ευρώ

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ο Γιώργος Πιτσιλής

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής


Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι ένας και μόνο οφειλέτης δημιούργησε νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 800 εκατ. ευρώ, τα οποία προστέθηκαν στα βιβλία της ΑΑΔΕ το μήνα Φεβρουάριο. Όπως έγραψε το mononews «πασίγνωστη οικογένεια βρίσκεται πίσω από τα ληξιπρόθεσμα χρέη των 800 εκατ. προς το Δημόσιο που «έσκασαν» τον Φεβρουάριο»

Μάλιστα, εντός των επόμενων μηνών στη λίστα με τα ληξιπρόθεσμα χρέη αναμένεται να προστεθούν επιπλέον 400 εκατ. ευρώ, καθώς το συνολικό ποσό των οφειλών – στο οποίο κατέληξε ο έλεγχος της Εφορίας Ανώνυμων Εταιρειών – προς το ελληνικό δημόσιο αγγίζουν συνολικά τα 1,2 δις ευρώ, τα οποία αφορούν πρόστιμα, αλλά και τη μη καταβολή φόρου εισοδήματος, φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ΦΠΑ.

Η λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες

Επίσημα η ΑΑΔΕ δεν αποκαλύπτει την επωνυμία της επιχείρησης που ανήκει σε πασίγνωστη οικογένεια που φέρεται να διαθέτει τεράστια περιουσία, καθώς επικαλείται το φορολογικό απόρρητο, ενώ πηγές της φορολογικής διοίκησης αναφέρουν πως το όνομα θα «αποκαλυφθεί» όταν αναρτηθεί η νέα λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες της εφορίας.

Σ’ αυτή τη λίστα εμφανίζονται εκατοντάδες περιπτώσεις φορολογούμενων που η εφορία προσπαθεί να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 113 δισ. ευρώ, τα 25,03 δισ. είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, με τον εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους να μην επιθυμεί διεύρυνση αυτών των ποσών, δηλαδή τα 800 εκατ. ευρώ που εμφανίστηκαν ως ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία να εισπραχθούν με κάθε τρόπο.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για μια υπόθεση του 2016, που κατέληξε σε ένα σχέδιο εξυγίανσης κατά το έτος 2017.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από το Tax Administration Monitor του Φεβρουαρίου 2022, τα συγκεκριμένα χρέη ύψους 800 εκατ. ευρώ, βεβαιώθηκαν εντός του 2021, όπως «αποκαλύπτεται» και στον σχετικό πίνακα.

Από τη στιγμή που βεβαιώθηκαν οι οφειλές και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, τη σκυτάλη αναμένεται να λάβει η οικονομική εισαγγελία, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει ένα «γαϊτανάκι» ελέγχων προς όσους προβλέπει ο νόμος και εκτιμάται ότι διαθέτουν την οποιαδήποτε περιουσία που μπορεί να κατασχεθεί από το ελληνικό δημόσιο, ώστε να αποπληρωθούν τα χρέη και τα πρόστιμα προς τη φορολογική διοίκηση. Με βάση το νόμο, σε περίπτωση που έχει οριστεί εκκαθαριστής της εταιρείας, τότε τα χρέη βαρύνουν τον ίδιο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση οι μέτοχοι.

Σε περίπτωση που τα χρέη βαρύνουν τους μετόχους, τότε το ελληνικό δημόσιο προχωρά στη διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων τους, μέχρι να εκποιήσει το ποσοστό που κατείχαν στην επιχείρηση.

Τι λέει ο νόμος

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4646/2019, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ΚΦΔ) ως προς τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης στα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες για την εξόφληση συγκεκριμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ΚΦΔ ορίζεται ότι τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ανωτέρω ιδιότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου,

(β) οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων. Ωστόσο, αν οι οφειλές διαπιστώνονται μετά από έλεγχο, ως αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα νοούνται μόνο τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α’ και γ’ κατά το φορολογικό έτος ή την περίοδο στην οποία ανάγονται οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι φορολογικές οφειλές, όπως αυτές ρητά αναφέρονται στο νόμο, έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α’ και γ’ κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθμισης κατέστη ληξιπρόθεσμη ή η ρύθμιση απωλέσθηκε. Για τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίμων και των λοιπών χρηματικών κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την κύρια οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται και επιβάλλονται τα ποσά αυτά,

(γ) οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων. Το βάρος απόδειξης για τη μη ύπαρξη υπαιτιότητας φέρουν τα υπό παρ.1 πρόσωπα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας.

Διαβάστε επίσης:

Πασίγνωστη οικογένεια πίσω από τα ληξιπρόθεσμα χρέη των 800 εκατ. προς το Δημόσιο που «έσκασαν» τον Φεβρουάριο

Άρθρο παρέμβαση: Ποια διάσημη οικογένεια χρωστάει 1,2 δισ. ευρώ; Το Μαξίμου να δώσει τώρα το όνομα της

Υπουργείο Οικονομικών: Η πραγματικότητα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλέςΣΧΟΛΙΑ