• Κρήτη

    Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού

    Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») διενήργησε αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για πιθανή οριζόντια σύμπραξη