υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

myEFKAlive: Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων μέσω τηλεδιάσκεψης

Τις λεπτομέρειες για τη νέα πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών...

Ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος

Η συλλογική διαπραγμάτευση στην Ελλάδα, δηλαδή η διαδικασία κατάρτισης συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και κλάδους καταγράφει χαμηλή εξέλιξη...

Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στην επέκταση ως υποχρεωτική της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτιστικό κλάδο για την κάλυψη περισσότερων από 400.000 εργαζόμενους προχώρησε...