Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Ο κ. Κωνσταντίνος Λιντζεράκος υπηρετεί από τη θέση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) από το 2015 και...