• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

    ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

    Νέα πρωτοβουλία αξιοποίησης των επιχειρηματικών ευκαιριών με την Κίνα ξεκίνησε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε...