ελληνικό δημόσιο

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης

Άμεση και έμμεση μεταβολή του ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της ΕΥΑΘ Α.Ε.