• ελληνικό δημόσιο

    Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης

    Άμεση και έμμεση μεταβολή του ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της ΕΥΑΘ Α.Ε.