ΕΦΕΤ

Στο εν λόγω προϊόν εντοπίστηκε η χημική ουσία 4-μεθυλ-ιμιδαζόλιο (4-ΜΕΙ), η οποία αποτελεί δείκτη παρουσίας πρόσθετων χρωστικών, που δεν...