• ΕΑΣ

    Σήμερα η παραλαβή του πρώτου Rafale 

    Την παράταση χορήγησης αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικών ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ στην “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα” προβλέπει τροπολογία...