• Δημοτικό Βρεφοκομείο “Άγιος Στυλιανός” Θεσσαλονίκης