διοικητικό συμβούλιο

Νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου. Το...

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 19 Νοεμβρίου 2018...

Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Folli Follie, που έχει ξεκινήσει από...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Βyte Computer ABEE κατά την σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε την εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη...