ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν κύρωσης από το ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για τις παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης...