δάση

Χατζηδάκης

Απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και των διαδικασιών τροποποίησης και ανανέωσης  περιβαλλοντικών όρων καθώς και ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις, δηλαδή για...