• Απόστολος Καμαρινάκης

    Σήμερα στον Όρμο της Βλύχας εξυπηρετούνται φορτηγά πλοία εσωτερικών πλόων, μεταφοράς χύδην φορτίου κατ' εξοχήν αδρανών υλικών.

    Συνεργασία ΟΛ Ελευσίνας και HELMEPA

    Με πρωτοβουλία του κ. Απόστολου Καμαρινάκη εντάχθηκε στο δίκτυο των υποστηρικτικών μελών της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος- HELMEPA.