Κοινωνία

Πώς θα γίνει η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις και όλες οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό


Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με όλες τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αλλαγές, αλλά και τις διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία έχει στη διάθεση του το Mononews. Στα πρώτα 41 άρθρα, από τα 86, του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται όλες οι ευνοϊκές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας, στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αλλά και πως μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει ασφαλιστική ενημερότητα. Ακόμη έρχεται αλλαγή στην ημερομηνία καταβολής των συντάξεων.

Όπως έγραψε το mononews.gr, στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31.12.18 από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση είναι η καταβολή των εισφορών του 2019, ενώ οι οφειλέτες θα χάνουν την ρύθμιση σε περίπτωση που δεν καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές.

Για το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές από 1.1.2002 έως 31.12.2016 μπορεί να επιλέξει τον επανυπολογισμό των οφειλών τους με βάση το εισόδημα που είχαν την εκάστοτε χρονιά, ορίζοντας ως ελάχιστη βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό που ίσχυε στις 31.12.2018, δηλαδή τα 586,08 ευρώ. Η έκπτωση στα πρόσθετα, τόκους, προσαυξήσεις θα είναι 85% και η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να υπολείπεται των 50 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές για τα έτη 2017 και 2018 χωρίς επανυπολογισμό.

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να ενταχθούν και οι ασφαλιστικές οφειλές των επιχειρήσεων που δεν έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η έκπτωση στα πρόσθετα θα είναι 50% για όσους ρυθμίσουν σε 120 δόσεις και 100% σε εφάπαξ αποπληρωμή. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Στη ρύθμιση θα ενταχθούν οι οφειλές των αγροτών έως 31.12.2018, για τους οποίους όμως δε μπορεί να γίνει επανυπολογισμός των δόσεων καθώς οι εισφορές που κατέβαλαν ήταν μικρότερες από αυτές που προβλέπονται από τον κατώτατο μισθό. Η έκπτωση στα πρόσθετα για τους αγρότες θα είναι 100% και η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Τι θα ισχύσει για όσους έχουν χρέη και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν

Περιορισμό στο ύψος των οφειλών όσων είναι ένα βήμα πριν από την συνταξιοδότηση προβλέπει το νομοσχέδιο με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν αρκετοί από τους 78.000 ασφαλισμένους να συνταξιοδοτηθούν. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα πρέπει το ποσό της οφειλής, μετά τον επανυπολογισμό, να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, για τους αυτοαπασχολούμενους τις 15.000 ευρώ και για τους αγρότες τις 4.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η οφειλή υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά, τότε ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να εντάξει το υπερβάλλον ποσό σε έως 120 δόσεις και όταν το αποπληρώσει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την απονομή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων. Οι δόσεις που αντιστοιχούν θα παρακρατούν από τα αναδρομικά καταβολής της σύνταξης και στην συνέχεια κάθε μήνα θα παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης η δόση της ρύθμισης. Σε περίπτωση καταβολής προσωρινής σύνταξης θα παρακρατείται μικρότερο πόσο δόσης. Η διαφορά στο ποσό θα παρακρατηθεί όταν καταβληθούν τα αναδρομικά της σύνταξης.

Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί τότε ο οφειλέτης υποχρεούται μέσα σε ένα τρίμηνο να καταβάλλει το ποσό των δόσεων από την αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την απόφαση της απόρριψης.

Συντάξεις χηρείας

Με το νομοσχέδιο αυξάνεται το ποσοστό της σύνταξης χηρείας από 50% στο 70% που δικαιούνται όλοι οι σύζυγοι από την εφαρμογή του νόμου, αλλά δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ της αύξησης από 13/05/16 για όσους ήδη λαμβάνουν σύνταξη.

Ταυτόχρονα καταργείται το ηλικιακό όριο συμπλήρωσης των 55 ετών για τη λήψη σύνταξης μετά τα τρία πρώτα χρόνια. Ακόμη διατηρείται η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται τα άγαμα παιδιά μέχρι την ηλικία των 24 ετών ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή όχι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΣΧΟΛΙΑ