Κοινωνία

Δόμνα Μιχαηλίδου στο mononews: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Κυψέλη» προσχολικής αγωγής

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Δόμνα Μιχαηλίδου στο mononews: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Κυψέλη» προσχολικής αγωγής

Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τα θέματα Κοινωνικής Πολιτικής


Στη θεσμοθέτηση πλαισίου για την καθημερινή λειτουργία των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών όλης της χώρας προχωράει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τα θέματα Κοινωνικής Πολιτικής Δόμνας Μιχαηλίδου.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Κυψέλη» το οποίο έχει στόχο τη θέσπιση ενός ενιαίου καθημερινού προγράμματος που μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων (δομημένο και μη παιχνίδι, επαφή με τη φύση, αφήγηση, μουσική, τεχνολογία) θα προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό όλες τις δεξιότητες τους και θα εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των γονέων.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν 50.000 νέες θέσεις για βρέφη και νήπια με πόρους που θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των παιδιών από 0 έως 4 ετών που εντάσσονται και θα εντάσσονται σε βρεφονηπιακούς, καθώς και τις οικογένειες τους. Στην πιλοτική του εφαρμογή θα επωφεληθούν 3.000 παιδιά.

Όπως αναφέρει στο «Mononews» η κα Μιχαηλίδου «Η προσχολική ηλικία αποτελεί κρίσιμη και καθοριστική περίοδο της ζωής κάθε ανθρώπου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι στην ηλικία αυτή προδιαγράφεται σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξή του, τίθενται τα θεμέλια της μετέπειτα ζωής του. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία της προσχολικής αγωγής και φέρνει στο επίκεντρο την ποιότητα των υπηρεσιών που σήμερα παρέχουν οι δομές προσχολικής αγωγής.

Μέχρι σήμερα, οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, σε μεγάλο βαθμό, αντιμετωπίζονται ως χώροι φύλαξης των παιδιών που αναγκαστικά «επέλεγαν» οι εργαζόμενοι γονείς. Όμως αυτό πρέπει να αλλάξει. Θέλουμε τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να τύχουν όλα της ίδιας φροντίδας και εκπαίδευσης που θα χαρακτηρίζεται από υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και θα εξασφαλίζει ισότιμη αφετηρία για τη ζωή τους χωρίς κοινωνικούς, οικονομικούς ή άλλους αποκλεισμούς».

Το υπουργείο Εργασίας θέτει πλέον ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας για όλες τις δομές,  που να εγγυώνται ασφαλή λειτουργία και ποιοτικές υπηρεσίες. Κάθε δομή προσχολικής αγωγής υποχρεούται να λειτουργεί στη βάση ενός αναλυτικού ωρολόγιου προγράμματος, που θα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες των παιδιών σε ημερήσια βάση. Παράλληλα θα ορίζονται με σαφήνεια οι γνωστικοί, γλωσσικοί, κοινωνικοί, σωματικοί, κινητικοί και συναισθηματικοί αναπτυξιακοί στόχοι κάθε δραστηριότητας και θα δίνονται οδηγίες και πρακτικές κατευθύνσεις στο προσωπικό των δομών για την υλοποίησή τους.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας η σημαντικότερη παρέμβαση είναι ότι μέσω του  προγράμματος «Κυψέλη» θα γίνεται πρώιμη διάγνωση νοητικών, μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών σε παιδιά με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση για τη βελτίωση της  λειτουργικότητάς τους

«Καθιερώνεται η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των παιδιών σε νοητικό, μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο με τη βοήθεια ειδικών σταθμισμένων εργαλείων. Η παρακολούθηση διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως,  από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς για τα αποτελέσματα, να τους συμβουλεύει και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

Συγκροτούμε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων (μεντόρων) με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία που θα αναλαμβάνουν την επιμόρφωση και καθοδήγηση του προσωπικού.

Οι μέντορες θα βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με το προσωπικό των σταθμών της ευθύνης τους, θα φροντίζουν για την συλλογή στοιχείων που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος και θα εισηγούνται τις απαραίτητες προσαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σταθμού».

Ταυτόχρονα θα συσταθεί «Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης» ως συλλογικό, συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο που σκοπό θα έχει την έρευνα και μελέτη θεμάτων λειτουργίας των Σταθμών, καθώς και τη διαρκή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος στο σύνολό του.

Διαβάστε επίσης

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία το πρώτο τρίμηνο του 2022

Δόμνα Μιχαηλίδου: Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας

Δόμνα Μιχαηλίδου στο mononews: Δωρεάν διαμερίσματα για νέους άνω των 15ΣΧΟΛΙΑ