• Real Estate

  Με… απώλειες η έναρξη του e-Άδειες


  Η «αντίσταση» των πολεοδομιών οδήγησε σε προθεσμία, έως την 1η Δεκεμβρίου, για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, e-Άδειες, και για δύο κατηγορίες (1η και 2η) νέων οικοδομικών αδειών, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την επιλογή, μέχρι τότε, να καταθέτουν την αίτησή τους και με τον παραδοσιακό τρόπο, παρά τη λειτουργία από χθες της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

  Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη το e-Άδειες συμβάλλει ώστε οι πολίτες «να μην ξαναδούν πολεοδομίες τα επόμενα χρόνια». Ωστόσο, οι οικοδομικές άδειες θα γίνουν ουσιαστικά πλήρως ηλεκτρονικές σε ενάμιση μήνα. Ο κ. Σταθάκης δικαιολόγησε την απόφασή του λέγοντας ότι χρειάζεται επιπλέον χρόνος για να προετοιμαστούν οι πολεοδομίες.

  Πληροφορίες αναφέρουν πως του ζητήθηκε ακόμα και η μετάθεση της έναρξης λειτουργίας του e-Άδειες, ενός συστήματος που αλλάζει ριζικά και απλοποιεί την όλη διαδικασία, διευκολύνει τις επενδύσεις και κυρίως, όπως υπογράμμισε και ο υπουργός Περιβάλλοντος χθες κατά την παρουσίασή του, «συμβάλει στην πάταξη της διαφθοράς στις πολεοδομίες». Και αυτό γιατί οποιαδήποτε κίνηση εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας γίνεται αυτόματα και αφήνει το ηλεκτρονικό της αποτύπωμα για χρήση σε κάθε έλεγχο.

  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) Γιώργος Στασινός, μίλησε για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που άργησε στη χώρα, σημείωσε ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στο μέλλον, διότι θα αλλάξει τη νοοτροπία πολιτών, υπηρεσιών και όλων των εμπλεκομένων, ενώ επεσήμανε την ανάγκη να ολοκληρωθούν τα ψηφιακά συστήματα σε όλο το φάσμα των αδειοδοτήσεων, με την υλοποίηση της πρότασης του ΤΕΕ για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη με όλα τα αναγκαία γεωχωρικά δεδομένα και όλες τις θεσμικές γραμμές, για το οποίο ήδη έχει τοποθετηθεί θετικά το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο ίδιος είπε ότι κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας (9:00-11:30) του e-Άδειες κατατέθηκαν συνολικά 292 αιτήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών, σε διάφορες κατηγορίες αδειών δόμησης (μικρής κλίμακας, κατηγορίας 1-2, βεβαίωση όρων δόμησης – απαιτούμενων εγκρίσεων, γνωστοποίηση εργασιών, προέγκριση, αναθεώρηση, άδεια κατεδάφισης κλπ) αριθμός που με το παλιό σύστημα θα ήταν πολύ μικρότερος.

  Βάσει εκτιμήσεων του ΤΕΕ που υλοποίησε και λειτουργεί το νέο σύστημα, η εξοικονόμηση πόρων ετησίως για τον ιδιωτικό τομέα από το e-Άδειες φθάνει τα 150 εκατ. ευρώ (αφορά κυρίως τη δραστική μείωση των δαπανών των μελετητών).

  Σημειώνεται ότι ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών κατηγοριοποιείται, ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί. Οι κατηγορίες νέων αδειών για τις οποίες μέχρι την προαναφερόμενη προθεσμία μπορούν να διεκπεραιώνονται και με τον παραδοσιακό τρόπο αφορούν ειδικότερα:

  Με βάση το ν.4495/2017 άρθρο 36 η κατηγορία 1 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανέγερση ειδικού κτηρίου σε εντός σχεδίου περιοχή, επιφάνειας άνω των 1.000 τ.μ. δόμησης και ανέγερση κτηρίου με επικρατούσα χρήση κατοικίας άνω των δύο χιλιάδων 2.000 τ.μ. Την ανέγερση ειδικού κτηρίου, σε εκτός σχεδίου περιοχή ή εντός οριοθετημένου, σύμφωνα με το από 24.4.1985 π.δ. (Δ΄ 181), οικισμού η εντός οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923, με εγκεκριμένα όρια. Την ανέγερση κτηρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή στην οποία δεν υφίσταται κτηματογράφηση ή σε μη άρτιο κατά τον κανόνα γήπεδο, και τις κατασκευές και εργασίες σε διατηρητέα κτήρια χαρακτηρισμένα από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Η κατηγορία 2 αφορά την ανέγερση κτηρίου σε οικόπεδο εντός οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923, χωρίς εγκεκριμένα όρια, τις νομιμοποιήσεις κτηρίων και κατασκευών, αν απαιτείται αυτοψία, πριν από την έκδοση της αδείας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και την ανέγερση ή προσθήκη ή κατασκευές και εργασίες σε οικόπεδα ή γήπεδα, όπου από γενικές ή ειδικές διατάξεις προβλέπεται αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ..

  Η κατηγορία 3 αδειών δόμησης η οποία και από χθες μπορεί να διεκπεραιωθεί μόνον ηλεκτρονικά αφορά: Ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή, επιφάνειας έως 1.000 τ.μ. δόμησης για ειδικά κτήρια και έως 2.000 τ.μ. δόμησης για κτήρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας. Την ανέγερση κτηρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην οποία υφίσταται κτηματογράφηση και εγκεκριμένο ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) ή ΣΧΟΟΑΠ(Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης). Ανέγερση κτηρίου σε οικόπεδο εντός οριοθετημένου οικισμού με το από 24.4.1985 π.δ. (Δ΄ 181) για κτήριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας. Προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση κατοικίας. Προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτήριο, με χρήση ειδικού κτηρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης και σε εντός σχεδίου δόμηση. Αλλαγές χρήσης κτηρίων ή αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές. Κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδατος, καθώς και δεξαμενών λυμάτων και εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθμισης νομίμως υφιστάμενων κτηρίων.

  Ηλεκτρονικά γίνεται από χθες επίσης οτιδήποτε δεν αφορά νέα άδεια, όπως η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, ενημέρωση οικοδομικών αδειών κ.λ.π.

  Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος (4495/2017) ψηφίστηκε στην Βουλή από ευρεία πλειοψηφία. Βασική τομή του νόμου είναι ο διαχωρισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας από τη διαδικασία ελέγχου των αυθαιρεσιών, με τον έλεγχο να περνάει στα Τοπικά και Περιφερειακά Παρατηρητήρια και την αδειοδότηση να απλοποιείται και να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.  ΣΧΟΛΙΑ