• Real Estate

  Assets αξίας 430 εκατομμυρίων πρόσθεσαν το 2023 οι επενδυτικές ακινήτων

  Επενδυτικές ακινήτων - Από αριστερά και πάνω: Δημήτρης Παπούλης (Trade Estates), Μάριος Αποστολίνας (Orilina Properties), Άρης Καρυτινός (Prodea Investments), Άννα Αποστολίδου (BriQ Properties), Κώστας Μαρκάζος (Premia Properties), Παναγιώτης Καπετανάκος (Noval Property)

  Από αριστερά και πάνω: Δημήτρης Παπούλης (Trade Estates), Μάριος Αποστολίνας (Orilina Properties), Άρης Καρυτινός (Prodea Investments), Άννα Αποστολίδου (BriQ Properties), Κώστας Μαρκάζος (Premia Properties), Παναγιώτης Καπετανάκος (Noval Property)


  Με περιουσιακά στοιχεία που αποτιμήθηκαν σε αξία 430 εκατομμυρίων εμπλούτισαν τα χαρτοφυλάκιά τους πέρσι οι ελληνικές επενδυτικές ακινήτων, που έχουν στο σύνολό τους ακίνητα 4,68 δισ. ευρώ.

  Στο τέλος του 2022, τα ακίνητα των ΑΕΕΑΠ είχαν αξία ίση με 4,25 δισ. ευρώ, ενώ τη μεγαλύτερη ανάπτυξη χαρτοφυλακίου πέτυχε η Trade Estates που ίδρυσε ο όμιλος Φουρλή.

  Το 2023 το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας που εισήχθη στο Χρηματιστήριο τον Νοέμβριο περιλάμβανε συνολικά 15 ακίνητα (εκ των οποίων τα δυο υπό ανάπτυξη σε Πάτρα και Ηράκλειο) με συνολική αξία 477,2 εκατομμυρίων, έναντι 10 ακινήτων αξίας 288,8 εκατ. ευρώ το 2022.

  Η αύξηση της αξίας κατά σχεδόν 65% προήλθε από την απόκτηση του Smart Park έναντι 95,8 εκατομμυρίων, μία συμφωνία της Trade Estates με τον Ελλάκτωρα. To εμπορικό πάρκο αποτιμάται σε 116,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με την κατάσταση επενδύσεων.

  Κατά περίπου 45% αυξήθηκε και η αξία χαρτοφυλακίου της Orilina, στα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία της οποίας προστέθηκαν τα παραθαλάσσια ακίνητα του Ελληνικού, όπου θα αναπτύξει 20 πολυτελείς κατοικίες, κάβα και ιδιωτική λέσχη, επενδύοντας 80 εκατομμύρια.

  Η αξία χαρτοφυλακίου των ακινήτων της αυξήθηκε στα 146,5 εκατομμύρια από σχεδόν 100 εκατ. ευρώ.

  Η εταιρεία μπήκε στο Χρηματιστήριο στα τέλη του 2023 αντλώντας 32 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των επενδύσεων στο παραλιακό μέτωπο.

  Χαρτοφυλάκιο 2,34 δισ. ευρώ

  Τα μισά σε αξία ακίνητα ανήκουν βέβαια στην Prodea, το χαρτοφυλάκιο της οποίας αποτιμήθηκε σε 2,34 δισ. ευρώ.

  Η σημαντικότερη συμμετοχή της ήταν το 25% της κυπριακής τουριστικής MHV (στην οποία το ποσοστό της ΑΕΕΑΠ έχει αυξηθεί σε 80% από τον Φεβρουάριο), το υπό ανακαίνιση ξενοδοχείο στην Κορτίνα της Ιταλία (28 εκατ. ευρώ), καθώς και αυτοτελές κτίριο γραφείων στη Βουλγαρία που αποτιμήθηκε σε 62 εκατομμύρια.

  Η Trastor, την οποία ελέγχει κατά 98% η Τράπεζα Πειραιώς, είχε στο τέλος του 2023 55 ακίνητα με συνολική αξία αποτίμησης 468,7 εκατομμυρίων, έναντι 57 ακινήτων αξίας 392,3 εκατ., που δείχνει ότι η ΑΕΕΑΠ έκανε επιλεκτικές κινήσεις και αποεπενδύσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου.

  Στις σημαντικότερες επενδύσεις που πραγματοποίησε πέρσι ανήκει η εξαγορά γραφείων 7.260 τ.μ. στο Πολιτεία Business Center στη Μεσογείων έναντι 20,4 εκατομμυρίων.

  Η ΑΕΕΑΠ υλοποιεί επίσης πρόγραμμα εργασιών αναβάθμισης δύο υφιστάμενων ακινήτων της, τα οποία θα φέρουν αντίστοιχα πιστοποιήσεις LEED και BREEAM, συνολικού προϋπολογισμού 14,5 εκατομμυρίων.

  Η μοναδική ΑΕΕΑΠ εκτός Χρηματιστηρίου, η Noval Property αύξηση το χαρτοφυλάκιό της κατά 11% στα 61 επενδυτικά ακίνητα αξίας 570 εκατομμυρίων.

  Στο τέλος του 2023, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτηρίου logistics στη Μάνδρα, και παράλληλα προχώρησαν σημαντικά η κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, η ανακατασκευή και μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε μικτές χρήσεις κατοικιών και γραφείων στην οδό Αρδηττού στο Μετς, η ανακατασκευή υφιστάμενου κτηρίου γραφείων επί της Κηφισίας στο Μαρούσι, καθώς και, σε συνεργασία με την BrookLane, η κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι.

  Σημαντική ανάπτυξη πέτυχε και η Premia Properties, η οποία έκλεισε το 2023 με 51 ακίνητα και 384 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 307,2 εκατ., αυξημένη κατά 13% σε σχέση με το 2022.

  Πέρσι απέκτησε δύο νέα επενδυτικά ακίνητα (τις εγκαταστάσεις της ΙΟΛΗ και ένα κτίριο προς μετατροπή σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη), καθώς και ένα όμορο με το Athens Heart οικόπεδο το οποίο εντάσσεται στο σχεδιασμό αξιοποίησης του ακινήτου.

  Εντός του 2023, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2024, η μετατροπή του Athens Heart σε πράσινο συγκρότημα γραφείων 26.500 τ.μ. που θα στεγάσει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ καθώς και η μετατροπή του ακινήτου στην Ξάνθη σε σύγχρονη φοιτητική εστία δυναμικότητας 102 δωματίων.

  Η Μπλε Κέδρος αύξησε το χαρτοφυλάκιό της σε περίπου 111 εκατομμύρια από 83,5 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ Intercontinental International και Briq Properties έχουν συνολικά ακίνητα αξίας μεγαλύτερης των 265 εκατομμυρίων.

  Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο της Briq περιλάμβανε 25 ακίνητα συνολικής επιφανείας 147.706 τ.μ. και εύλογης αξίας 149 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελείται από αποθήκες – logistics (51%), γραφεία (26%), ξενοδοχεία (20%) και λοιπά ακίνητα (3%).

  Το σχέδιο συγχώνευσης των δύο ΑΕΕΑΠ βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση εξαγοράς ακινήτων της ICI από τη Briq.

  Διαβάστε επίσης:

  Entersoft: Εξαγοράζεται το 53,73% από τον Όμιλο Olympia του Πάνου Γερμανού

  BriQ: Ολοκλήρωσε την απόκτηση 16 ακίνητων από Intercontinental International έναντι 56,6 εκατ. ευρώ

  Έφτασαν στην Αθήνα τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία  ΣΧΟΛΙΑ