Πολιτική

Διπλό αναδρομικό χαράτσι από Σεπτέμβριο για 250.000 επιστήμονες – Πόσα θα πληρώσουν

  • NewsRoom


Ιδιαίτερα δύσκολος αναμένεται να είναι ο επόμενος μήνας για 250.000 περίπου μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και γενικά επιστήμονες, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ, μαζί δηλαδή με τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ.

Η αναδρομική επιβάρυνση για τις εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ αν και κανονικά καταβάλλονται στις αρχές του χρόνου, τελικά προέκυψε με την έλευση του φθινοπώρου καθώς η ΗΔΙΚΑ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το απαραίτητο λογισμικό.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει το ενδεχόμενο οι αναδρομικές εισφορές οι οποίες είναι φτάνουν το 7% του εισοδήματος για την επικούρηση και το 4% για το εφάπαξ, να πληρωθούν σε τέσσερις ισόποσες δόσεις ώστε να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες επιστήμονες.

Και σε αυτή την περίπτωση όμως το σύνολο των εισφορών που καλούνται να πληρώσουν οι επαγγελματίες επιστήμονες είναι υπέρογκο καθώς στην περίπτωση των δικηγόρων και των μηχανικών για παράδειγμα αντιστοιχεί έως το 60% του εισοδήματός τους. Στην περίπτωση των γιατρών που καταβάλλουν εισφορές μόνο για το εφάπαξ, οι συνολικές εισφορές που καλούνται να πληρώσουν φτάνουν έως και το 38,95% του εισοδήματός τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το υπουργείο Εργασίας, η εισφορά για τους νέους ασφαλισμένους (δηλαδή όσους έχουν ασφαλιστεί μετά το 1993)υπέρ κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, ορίζεται στο 4%.

Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει:
Α. Για τους μισθωτούς

1. Παλαιοί ασφαλισμένοι

α. Για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των ταμείων/τομέων/κλάδων /λογαριασμών προνοίας που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σε ότι αφορά στα ποσοστά (ή ποσά κατά περίπτωση) και στην βάση υπολογισμού τους.

β. Ειδικά για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» μισθωτούς των τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ήτοι των Τομέων Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης), ισχύουν τα οριζόμενα από τις επιμέρους καταστατικές διατάξεις ποσοστά εισφορών και υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016.

Στο άρθρο 38 καθορίζεται γενικότερα η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών για κύρια σύνταξη. Από τον συνδυασμό της παρ. 1 και της παρ. 9, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθ. 27 του ν. 4445/2016, προκύπτει ότι, οι εισφορές που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ τομέων πρόνοιας του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, παρακρατούνται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, με τα προβλεπόμενα όρια των παρ. 2 α, β και γ.

γ. Συνεχίζουν να είναι σε ισχύ τυχόν εργοδοτικές εισφορές υπέρ των ενταχθέντων στο Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ φορέων.

2. Νέοι ασφαλισμένοι

α. Για τους «νέους ασφαλισμένους» το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ορίζεται, σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38 του ν. 4387/2016.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλους τους ασφαλισμένους που είχαν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993, ανεξάρτητα εάν πριν την δημοσίευση του νόμου 4387/2016 καταλαμβάνονταν ή όχι από το αρθ. 37 του ν. 2084/1992 που όριζε την εισφορά για εφάπαξ παροχή των ¨νέων ασφαλισμένων¨.

Επομένως η παρακράτηση υπέρ πρόνοιας ακολουθεί την βάση υπολογισμού των μισθωτών για κύρια σύνταξη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 38 και επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους μισθωτούς του δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) και μέχρι τις 31/12/2016 υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, γίνεται χρήση της βάσης υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, όπως η βάση αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό των άρθρων 5 και 8 του ν. 4387/2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: H μεγάλη τραγωδία του Τσίπρα: Ποια εταιρία άλλαξε φορολογική έδρα και γιατί

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οι big business του Μακρόν στη Θεσσαλονίκη: Τι θα προτείνει στον Τσίπρα

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: BlackRock Blog: Η χαμηλή μεταβλητότητα ήρθε για να μείνει


ΣΧΟΛΙΑ