ΑΓΟΡΕΣ

Ο Άγγελος Δερλώπας μιλά στη Λώρη Κέζα για το εταιρικό coaching

 • Λώρη Κέζα
Άγγελος Δερλώπας

Άγγελος Δερλώπας


Μια εταιρεία λειτουργεί όπως η ποδοσφαιρική ομάδα και κάθε ομάδα θέλει προπονητή. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνουν ειδικός προπονητής που βοηθά τον προσδορισμό των στόχων, στην υπερπήδηση των εμποδίων και στην καλύτερη συνεννόηση στην ομάδα. Ο coach είναι εξωτερικός σύμβουλος που αναλαμβάνει την καθοδήγηση. Ο Άγγελος Δερλώπας, ιδρυτής της εταιρείας Positivity Coaching περιγράφει το νέο είδος συμβουλευτικής που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στην Ελλάδα.  

 1. Τι ακριβώς είναι ο εταιρικό coaching;

Το εταιρικό ή corporate coaching αφορά στους τρόπους που θα επιτευχθούν οι οργανωσιακοί στόχοι. Αυτό απαιτεί συνήθως ένα μίγμα από coaching στελεχών και ομαδικές συνεδρίες με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας κουλτούρας coaching. H κoυλτούρα coaching αφορά στη δημιουργία γόνιμης νοοτροπίας σε όλους τους εργαζόμενους, τέτοιας που να αλλάξει τον τρόπο που σχετίζονται, δημιουργούν αποτελέσματα και παράγουν αξία για τους τελικούς αποδέκτες των προϊόντων της εργασίας τους. Ο γενικότερος στόχος της παρέμβασης είναι η διάχυση ενός νέου τρόπου επικοινωνίας, στοχοθεσίας, συμπεριφοράς και λογοδοσίας που σκοπό έχει τη συνεχή βελτίωση μέσω της γόνιμης διαχείρισης της αλλαγής. Για την εμπέδωση μιας τέτοιας κουλτούρας χρειάζεται μεγαλύτερης κλίμακας επιχειρησιακή παρέμβαση από ένα απλό εταιρικό coaching. Να σημειώσουμε ταυτόχρονα, ότι ικανότητες για εταιρικό coaching, ομαδικό coaching κλπ (το οποίο πολλοί συγχέουν με το team building αν και το δεύτερο είναι κάτι αρκετά μικρότερο από το team coaching) έχουν πραγματικά λίγοι. Οι επαγγελματίες coaches που είναι ικανοί για αυτό, συγκεντρώνουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, γνώσεις και ικανότητες από έναν ικανό life coach, ανεξαρτήτως εκπαίδευσης και τυπικής διαπίστευσης.

Λώρη Κέζα
Λώρη Κέζα. Δημοσιογράφος
 1. Halloween, Thanks Giving, Black Friday. Κατ’ εξοχήν παραδόσεις και πρακτικές της αμερικανικής κοινωνίας. Σε αυτές έρχεται να προστεθεί και η μόδα του coaching;  

Κάποιος είπε κάποτε ότι είναι μόδα. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90. Από τότε έχουν μεσολαβήσει πολλά. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις, ακαδημαϊκά προγράμματα, εργασιακές εφαρμογές και ανάπτυξη του coaching σε όλο τον κόσμο η οποία ακόμα συνεχίζεται. Άρα, ναι μεν, έχει όντως ξεκινήσει από την Αμερική, όμως πλέον είναι μια παγκόσμια υπόθεση που απαντάει στην ανάγκη των ανθρώπων και των οργανισμών να εξελίσσονται, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες δραστηριοποίησης. Το coaching οδηγεί σε μια αναπτυξιακή νοοτροπία που δέχεται τις προκλήσεις και τις ενσωματώνει σαν μέσο ενίσχυσης των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων. Στην Ελλάδα πλέον, αναπτύσσεται ωφελώντας την ζωή όλων μας όσο και των οργανισμών του ιδιωτικού, του δημόσιου αλλά και του τρίτου τομέα, αυτού που αφορά στις κοινωφελείς δράσεις, που τόσο έχουμε ανάγκη.

 1. Μπορείτε να παρέμβετε στη λειτουργία μια εργασιακής ομάδας ενώ οι προσωπικότητες παραμένουν ίδιες;

Και ναι και όχι. Ο πρωταρχικός στόχος της παρέμβασης σε μια εργασιακή ομάδα είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που επιτρέπει την εμπιστοσύνη, τη γόνιμη υποστήριξη έκφρασης διαφορετικών ιδεών, την ενίσχυση της δέσμευσης των μελών της ομάδας, την εμπέδωση του πλαισίου ενίσχυσης των δομών αυτολογοδοσίας και την συλλογική στόχευση στα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα εξ’ άλλου είναι πάντα και ο αρχικός σκοπός σύγκλισης της ομάδας. Λέμε λοιπόν και ναι και όχι γιατί ενώ ο στόχος μας είναι να αλλάξει ο τρόπος που η ομάδα λειτουργεί, συνεργάζεται και παράγει, συχνά αυτό δεν γίνεται χωρίς ν’ αλλάξουν και τα μέλη της στο βαθμό και με τον τρόπο που το πρώτο εξυπηρετείται. Πολύ περισσότερο δε, που τέτοιοι υποστόχοι coaching πιθανόν να είναι εξ ‘αρχής γνωστοί μέσω μεθόδων όπως εφαρμογής διαγνωστικών ψυχομετρικών εργαλείων κλπ.

Άγγελος Δερλώπας
Άγγελος Δερλώπας
 1. Πρέπει να διαπιστωθεί κάποια δυσλειτουργία σε επιχειρηματική ομάδα για να απευθυνθεί σε εσάς;

Όχι, αντιθέτως, είναι καλύτερο η ομάδα να υποστηριχθεί με coaching από τα αρχικά στάδια συγκρότησής της πριν φτάσει στο επιθυμητό στάδιο επιδόσεων. Βλέπουμε ότι πολλές φορές στελέχη εταιρειών σε μετάβαση καριέρας αφήνονται στην τύχη τους μέχρι να αποτύχουν και κατόπιν καλείται κάποιος επαγγελματίας coach για να τους υποστηρίξει στην απαιτούμενη ανάπτυξη. Θα λέγαμε ότι οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα να αποτύχουν γιατί το κόστος είναι πάντα πολύ μεγάλο. Ο χρόνος που χρειάζεται μια ομάδα για να συγκροτηθεί, ο χρόνος που χρειάζεται για το στάδιο των αναταράξεων, το στάδιο norming, μέχρι το τελικό στάδιο διατήρησης σταθερών ή και σταθερά αυξανόμενων επιδόσεων, της δημιουργίας κλίματος αποδοχής, συνεργασίας και δικαιοσύνης, της εδραίωσης θετικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων, είναι πολύς χρόνος με σημαντικά κόστη για να παραβλεφθεί το coaching. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως το coaching με τη μορφή κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων μπορεί να δώσει λύση και προοπτική.

 1. Γιατί να απευθυνθούν σε εσάς από μια επαγγελματική ομάδα και να μην ζητήσουν τη βοήθεια ενός ψυχολόγου και να κάνουν ομαδικές συζητήσεις με αντικείμενο την επαγγελματική συνεργασία;

Το coaching δεν αφορά τη δημιουργία συνθηκών συζήτησης ή συνθηκών επούλωσης. Το coaching δημιουργεί τις συνθήκες για δράσεις. Οι βασικοί άξονες που αποτιμάται η αξία μιας ομάδας είναι η παραγωγικότητα και η θετικότητα. Η coaching συζήτηση λοιπόν στοχεύει σε στόχους και στρατηγικές, σε εναρμόνιση, λογοδοσία, ανεύρεση πόρων, δημιουργία συνθηκών που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων και την ανάδειξη της ηγεσίας ομάδας. Παράλληλα, γίνεται καταλύτης για την δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας, εμπιστοσύνης, σεβασμού, εποικοδομητικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, συντροφικότητας και εκτίμησης της ετερότητας. Mερικές ομάδες δουλεύουν σκληρά, περνάνε καλά και φέρνουν αποτελέσματα. Άλλες ομάδες είναι μίζερες και αναποτελεσματικές, παρ’ότι όλα τα μέλη της ομάδας δουλεύουν περισσότερο απ’το κανονικό. Τι είναι αυτό που συμβαίνει; Όταν η ομάδα διοικείται με τρόπο coaching, τα αποτελέσματα γίνονται εξαιρετικά και παράλληλα αναπτύσσεται και η ομάδα. Tο coaching δημιουργεί διεισδυτικές και εστιασμένες συζητήσεις οι οποίες βοηθούν τα μέλη της ομάδας να βιώσουν μια δυναμική μετακίνηση στον τρόπο σκέψης τους, να ευθυγραμμίσουν την πρόθεσή τους με δράση και να ενεργήσουν αποφασιστικά προς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

7385

 1. Μήπως η ιδέα του life coach ακυρώνει την αξία της φιλίας; Δεν είναι προτιμότερο κάποιος να ζητεί συμβουλές από δικούς του ανθρώπους, με τους οποίους έχει συναισθηματικό δέσιμο;

Το coaching στοχεύει σε δράση, αλλαγή, κινητοποίηση. Η φιλία δεν έχει πάντα αυτό το στόχο και ενώ είναι πάντα ανεκτίμητη δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Καθημερινά, άνθρωποι κι επιχειρήσεις επιβεβαιώνουμε το ρητό του Ηράκλειτου «τα πάντα ρει». Και ενώ σε όλους αρέσει η αλλαγή, συχνά προτιμάμε να αλλάξει οποιοσδήποτε άλλος παρά εμείς. Το coaching απαντά στην ανάγκη μας να διαχειριστούμε την αλλαγή, να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε την αντίστασή μας. Το coaching μας υποστηρίζει σε αυτή την κατεύθυνση διευρύνοντας τους τρόπους με τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος εξελίσσεται και ακμάζει μέσα από την υποστήριξη αναπτυξιακών διαλόγων και μεθόδων.

 1. Υπάρχει άραγε κάποιον πατρόν βάσει του οποίου καθοδηγείτε όσους απευθύνονται σε εσάς; Πόσο προσωπική μπορεί να είναι η βοήθεια που παρέχετε;

Είναι συνήθης παρανόηση ότι το coaching αποτελεί καθοδήγηση. Κάθε άλλο. Θα λέγαμε μάλιστα ότι ο πελάτης (ο coachee) έχει την ευθύνη του στόχου και ο coach έχει την ευθύνη της διαδικασίας. Οcoach είναι ο εγγυητής της διαδικασίας μέσα από την οποία δημιουργούνται οι συνθήκες ενός γόνιμου, ασφαλούς και δημιουργικού διαλόγου που επιτρέπουν στον coachee να ανασύρει τις λύσεις που έχει μέσα του. Ο coach δεν δίνει λύσεις, άρα φυσικά και δεν εφαρμόζει κάποιο πατρόν, δεν καθοδηγεί αλλά εμπνέει και προκαλεί τη δημιουργική σκέψη του πελάτη ώστε να κάνει τα βήματα που χρειάζεται με ενέργειες αβίαστες και διαθέσιμες, σεβόμενος τον πελάτη σαν όλον και ενισχύοντας τη διαδικασία που θα του επιτρέπει να δημιουργεί νέες λύσεις βασιζόμενος στην ευρηματικότητα και ικανότητά του.

7274

 1. Πώς μετράτε την επιτυχία των αποτελεσμάτων σας;

Με απολύτως σαφείς και προσυμφωνημένους τρόπους, στη διαδικασία καθορισμού των οποίων ο πελάτης έχει ρόλο ευθύνης. Πέραν τούτου, υπάρχουν στην ευχέρειά μας μέθοδοι και εργαλεία όπως το 360, τα οποία μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την απόδοση της επένδυσης (ROI). Οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι το ROI από προγράμματα coaching είναι πάντα πολύ μεγάλο.

 1. Μπορείτε να δώσετε ορισμένα παραδείγματα εταιρικού coaching; Δηλαδή ποια ήταν η ομάδα, ποια τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσετε και ποιες οι διέξοδοι που προτείνατε.

Ένα παράδειγμα αφορούσε την συχνή αποχώρηση σημαντικών υπαλλήλων και στελεχών μιας πολύ μεγάλης εταιρείας. Η διευθυντική ομάδα οδηγήθηκε στη διαπίστωση ότι δεν είχε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις συνθήκες και να προβλέπει την αποχώρηση πριν συμβεί, ώστε να έχει ευχέρεια στις κινήσεις της. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίο να αναπτύξει τέτοιες δεξιότητες προκειμένου να βελτιώσει την επικοινωνία της. Στην πορεία έγινε κατανοητό ότι η βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας δεν θα είχαν κανένα αποτέλεσμα δεδομένου ότι δεν ήταν κοινώς συμφωνημένο ποιο θα έπρεπε να ήταν το περιεχόμενο της επικοινωνίας προς τους αποδέκτες. Ο καθορισμός αυτού του περιεχομένου θα έπρεπε να ακολουθήσει μια ουσιαστική συζήτηση της διευθυντικής ομάδας για το ποιες είναι οι αξίες της επιχείρησης. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώθηκε αυτό που λέμε ότι με το coaching βοηθάμε τον πελάτη με την ποιότητα της σκέψης του. Οι ερωτήσεις μας προσφέρουν τα κριτήρια που ο πελάτης έχει ανάγκη να απαντήσει προκειμένου να οδηγηθεί σε αποφάσεις και δράσεις.

13340262_799550913480292_5555779221502951478_o

 1. Ποιο είναι το κόστος και πόσος χρόνος χρειάζεται για την ομάδα ώστε να ολοκληρωθεί ένας συμβουλευτικός κύκλος;

Ο χρόνος και κατά συνέπεια το κόστος είναι συνάρτηση παραγόντων όπως του σταδίου ωρίμανσης στο οποίο βρίσκεται η ομάδα και το πλήθος των περιοχών απόδοσης στις οποίες έχει χαμηλές τιμές. Άλλοι παράγοντες που επηρρεάζουν το κόστος είναι το seniority αλλά και η επιλογή των διαγνωστικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και οι δραστηριότητες των εργαστηρίων και η διάρκειά τους. Λαμβάνοντας, υπ’όψη αυτές τις παραμέτρους εξ’ αρχής καθώς και ό,τι άλλο σημαντικό φέρει ο πελάτης σαν απαίτηση κατά τη θεμελίωση της συμφωνίας, μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το κόστος. Είναι σημαντικό, στον αρχικό σχεδιασμό να αποφασίσουμε αν θέλουμε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα της παρέμβασης και με ποιο τρόπο. Είναι σίγουρο, ότι με το coaching, θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα που θα είναι μετρήσιμα και επικερδή σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης αλλά και με το σύνολο των προσδοκιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ευρώ και μετοχές: Έτοιμοι για σεισμό όλοι στην Ευρωζώνη μετά το δημοψήφισμα στην Ιταλία

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποιος είναι ο μύθος της αγοράς που οι τράπεζες του κατάσχεσαν μετοχές του Τιτάνα αξίας 124 εκατ.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Τάκης Κανελλόπουλος στο mononews : 20 θεσμικοί επενδυτές εξαγόρασαν το πακέτο μετοχών της ΤΙΤΑΝΣΧΟΛΙΑ