• Οικονομία

  Το εθνικό σχέδιο για τα άτομα με αναπηρία – 8 δράσεις προϋπολογισμού €145 εκατ.

  Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη

  Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη


  Με οκτώ νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 145 εκατ. ευρώ αναμένεται να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση για τη στήριξη και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία.

  Μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη περιλαμβάνεται η κτιριακή παρέμβαση σε 4.700 κτίρια, η καθολική εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού βοηθού, το πιλοτικό πρόγραμμα «πρώιμης παρέμβασης» για παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών με τυχόν αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή, αλλά και πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

  Όπως επισημαίνει η κ. Ζαχαράκη στο mononews.gr:

  «Ως κυβέρνηση συνειδητά επιλέξαμε να διαθέσουμε σημαντικά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να ενισχύσουμε έμπρακτα την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.

  Η νέα αντίληψη της Πολιτείας για την κοινωνική συμπερίληψή των ατόμων με αναπηρία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών τους, εκφράζεται στο εμβληματικό πρόγραμμα του “Προσωπικού Βοηθού”.

  Μέχρι το τέλος του 2024 έχουμε θέσει ως στόχο περισσότερα από 1.800 άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού.

  Παράλληλα, στόχος μας είναι αυτό και άλλα προγράμματα που καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης να υλοποιηθούν σε μόνιμη βάση, και να ενταχθούν στον τακτικό προϋπολογισμό».

  Οι πόροι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

  Προσωπικός Βοηθός – Προϋπολογισμός 41,683 εκατ. ευρώ

  Στόχος της κυβέρνησης είναι το 2025 όλα τα άτομα με αναπηρία να έχουν στη διάθεσή τους προσωπικό βοηθό για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα αφορά άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.

  Τα Άτομα με Αναπηρία, μετά τον έλεγχο της αίτησής τους, αξιολογούνται στην κατοικία τους από ειδική τριμελή διεπιστημονική επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι εξατομικευμένες ανάγκες του καθενός και στη συνέχεια εκείνοι θα λαμβάνουν την απόφαση της επιτροπής, με την οποία τους απονέμονται ώρες προσωπικής βοήθειας.

  Αυτή τη στιγμή, στην Αττική 507 άτομα με αναπηρία λαμβάνουν προσωπική βοήθεια, ενώ ταυτόχρονα απασχολούνται 629 Προσωπικοί Βοηθοί.

  Σε περιφερειακές ενότητες εκτός Αττικής, ο θεσμός του προσωπικού βοηθού ξεκίνησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Θα αξιολογηθούν 1250 άτομα.

  Μέχρι σήμερα έχουμε 37 άτομα από την περιφέρεια που λαμβάνουν προσωπική βοήθεια και 40 άτομα που απασχολούνται ως προσωπικοί βοηθοί.

  Κτιριακές παρεμβάσεις σε 4.700 κτίρια – Προϋπολογισμός 24,025 εκατ. ευρώ

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας σε 4.700 ιδιωτικές κατοικίες και κτήρια, το μέσο κόστος ανά παρέμβαση φτάνει περίπου τα 4.900 ευρώ.

  Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και αισθητηριακή αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας σε ιδιωτικά κτίρια και χώρους εργασίας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, από ράμπες στην είσοδο του κτιρίου μέχρι τη διαρρύθμιση των χώρων υγιεινής.

  Πρώιμη Παρέμβαση σε παιδιά έως έξι ετών – Προϋπολογισμός 35,062 εκατ. ευρώ

  Για πρώτη φορά θα ενεργοποιηθεί πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης που θα αφορά παιδιά ηλικίας έως έξι ετών με διαπιστωμένη αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή αλλά και παιδιά με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αναπτυξιακών διαταραχών , μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία, προβλήματα ακοής ή όρασης, διαταραχές λόγου ή ομιλίας και κινητικές δυσκολίες.

  Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους, θα παρέχονται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία θα αποτελείται, ενδεικτικά, από παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτές κινητικότητας.

  Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη βάση εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης.

  Πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού – Προϋπολογισμός 8,338 εκατ. ευρώ

  Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης από διαμεσολαβητές προς τους εργοδότες και της απασχόλησης 200 ατόμων με την επιδότηση του μισθολογικού κόστους και των εργοδοτικών εισφορών.

  Παράλληλα, θα υλοποιηθεί εξειδικευμένη εκστρατεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης με σκοπό την προσέλκυση ωφελούμενων / δικαιούχων και εργοδοτών για τη συμμετοχή τους στις επιμέρους δράσεις του έργου.

  Επαγγελματική αναδοχή – Προϋπολογισμός 5,025 εκατ. ευρώ
  Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν οι ανάδοχοι γονείς με αποζημίωση ύψους 1.850 ευρώ μεικτά, οι οποίοι θα φροντίζουν παιδία με σωματική αναπηρία άνω του 67% ή ψυχική αναπηρία άνω του 50%.

  Οι επαγγελματίες ανάδοχοι θα λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη φροντίδα που απαιτεί η αναδοχή ενός παιδιού με υψηλά ποσοστά αναπηρίας.

  Δομές Ημιαυτόνομης Διαβίωσης – Προϋπολογισμός 12,711 εκατ. ευρώ

  Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά ατόμων τυπικής ανάπτυξης και ΑμεΑ ηλικίας 15 έως 26 ετών που διαμένουν σε μονάδες παιδικής προστασίας σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης.

  Οι δικαιούχοι φορείς θα χρηματοδοτούνται για τον εξοπλισμό των διαμερισμάτων, τα λειτουργικά τους κόστη, δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των ωφελούμενων, τα κόστη μισθοδοσίας των εργαζόμενων στα διαμερίσματα και τη διαβίωση των ωφελούμενων σε αυτά.

  Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, αναμένεται να λειτουργήσουν περίπου 70 διαμερίσματα, φιλοξενίας 2-4 ατόμων το καθένα. Σε πρώτη φάση οι ωφελούμενοι θα είναι 200.

  Ψηφιακή κατάρτιση ηλικιωμένων και ΑμεΑ – Προϋπολογισμός 8,712 εκατ. ευρώ

  Η δράση αφορά στην ψηφιακή κατάρτιση 3.000 ηλικιωμένων και 2.400 ατόμων με αναπηρίες στις νέες τεχνολογίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, υποβολή αιτήσεων μέσω ψηφιακών πλατφορμών, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

  Ενιαία ψηφιακή πύλη αναπηρίας και ψηφιακή κάρτα αναπηρίας – Προϋπολογισμός 12,44 εκατ. ευρώ

  Η πύλη παροχών αναπηρίας αναπτύσσεται ώστε να αποτελέσει το πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα μπορούν: (α) να βλέπουν μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής τα προσωπικά τους δεδομένα, τις παροχές που δικαιούνται και να εκδίδουν πιστοποιητικά, (β) να κάνουν αίτηση για έκδοση της κάρτας αναπηρίας και (γ) να εξυπηρετούνται από υπηρεσία μιας στάσης, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των αντίστοιχων φορέων.

  Επιπλέον υλοποιείται ήδη η ψηφιακή εκδοχή της κάρτας αναπηρίας, η οποία εξασφαλίζει τον ασφαλή τρόπο ταυτοποίησης του κατόχου της. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας έχουν στην κατοχή τους περίπου 54.208 δικαιούχοι.

  Διαβάστε επίσης:

  Ζαχαράκη: Προτεραιότητες η οικονομική προοπτική και σταθερότητα για την ανάσχεση του δημογραφικού

  Η ανάπτυξη που «γλίστρησε» και το φρένο στις οριζόντιες παροχές

  Ειδική ομάδα του ΕΦΚΑ εκδίδει 37.000 δύσκολες περιπτώσεις συντάξεων  ΣΧΟΛΙΑ