«Εγκληματική Οργάνωση» Folli Follie: Πώς περιγράφει η Εισαγγελέας τις δράσεις της Ρένας και του καθηγητή Πανεπιστημίου

Το πολυσέλιδο πόρισμα της Εισαγγελέως που προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη πάνω από 20 άτομα για το μεγάλο σκάνδαλο της Folli Follie είναι πράγματι συγκλονιστικό και απόλυτα τεκμηριωμένο.

the wise man
relates to The Global Economy Looks Good for 2018 (Unless Somebody Does Something Dumb)
the wise man

Η Ρένα και ο Ζαχαρίας της Folli Follie 

Το πολυσέλιδο πόρισμα της Εισαγγελέως που προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη πάνω από 20 άτομα για το μεγάλο σκάνδαλο της Folli Follie είναι πράγματι συγκλονιστικό και απόλυτα τεκμηριωμένο.

Σε 1100 σελίδες περιγράφεται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, οι αρχηγοί τους και οι συνεργοί τους.

Το πόρισμα ονομάζει αρχηγούς τα μέλη της Αγίας Οικογένειας των Κουτσολιούτσων και συνεργούς όλους τους υπόλοιπους.  Μεταξύ αυτών η Ρένα της Folli Follie και ο διάσημος πλέον καθηγητής Ζαχαρίας Μ.

Η Ρένα της Folli Follie

«Ειδικότερα, από το από 10-4-2012 ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε προς τον Ιωάννη Μπεγιέτη ο Tonio Low (Law Chiu Chuen), με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Αγαπητέ Τζον, Ζήτησα από τη Ρένα (ενν. την Ειρήνη Ν.) να στείλει το υπόλοιπο τέλους έτους (της Άλφα) για ελεγκτικούς λόγους (στο δόκτορα Τσουνγκ Chung), επίσης ένα κενό γράμμα (επικεφαλίδα) της Άλφα για να τροποποιήσεις (διορθώσεις) την ορθή διεύθυνση της Follie Follie Hong kong.

To συνημμένο αυτό που μου έστειλε, είναι στα Ελληνικά, παρακαλώ) έλεγξε αν αυτό που έστειλε είναι αυτό που ζητήσαμε. Ευχαριστώ πολύ Τόνιο.», συνάγεται ότι ο Director APAC, Tonio Low (Law Chiu Chuen) ενημέρωσε τον Ιωάννη Μπεγιέτη ότι ζήτησε από την Ειρήνη Ν. να στείλει για τους σκοπούς του ελέγχου (στον ελεγκτή του FF GROUP APAC), το bank statement τέλους χρήσης και ένα κενό έγγραφο με λογότυπο της ALPHA BANK, ώστε αυτός (εν. Ιωάννης Μπεγιέτης) να εισάγει τη σωστή διεύθυνση της FFHK (νυν FFGS).

Από την αξιολόγηση δε των ανταλλαγέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, που παραδόθηκαν στην ΕΚ εκ μέρους της διορισθείσας από την FOLLI- FOLLIE ελεγκτικής εταιρίας Α& Μ και από την έκθεση της τελευταίας σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των μαρτύρων, προκύπτει η ενεργός και συστηματική ανάμειξη της Ειρήνης Ν. στην εκτέλεση του εγκληματικού σχεδίου δημιουργίας πλαστών bank statements στο όνομα της Alpha Bank προς τεκμηρίωση των εικονικών λογιστικών τραπεζικών υπολοίπων στον λογαριασμό σε USD.

Μάλιστα, η προσπάθεια της να εμφανιστεί ως μη έχουσα οποιαδήποτε σχέση με τον Υποόμιλο της Ασίας υποδεικνύεται ανεπιτυχής, αφού διαψεύδεται πλήρως από τον μάρτυρα Γεώργιο Βελέντζα, Διευθυντή του λιανικού ταξιδιωτικού εμπορίου της Εταιρίας.

Ο τελευταίος σε σχετική ερώτηση που του έγινε, ανέφερε ότι στην Ασία μετέβαιναν και είχαν επαφές με τις εκεί εταιρίες του Ομίλου, εκτός από την οικογένεια Κουτσολιούτσου και « η Ν. και ο Ζ. και κάποιος Κώστας Σακελλαρίου, ο οποίος απεβίωσε πέρυσι».

Από το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται με σαφήνεια ότι η Ειρήνη Ν. είχε και φυσική παρουσία στον Υποόμιλο και συνεπώς γνώριζε, παρακολουθούσε από κοντά και συμμετείχε στην διάπραξη της εξακολουθητικής κακουργηματικής πλαστογραφίας από κοινού.

Την ίδια μέρα η Ειρήνη Ν. από την επαγγελματική της διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην μητρική εταιρία follifollie.gr απέστειλε τη σχετική γνήσια βεβαίωση στον συνδιαχειριστή του Υποομίλου Law Chiu Chuen και αυτός με τη σειρά του, αυθημερόν (δηλαδή 10/4/2012) τη διαβίβασε, επίσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τους Ιωάννη Μπεγιέτη και Kennis Chow, CFO και υπάλληλο της FF ΗΚ (μετέπειτα FFSC) αντίστοιχα, με το εξής διαβιβαστικό μήνυμα:

«Αγαπητέ Jonh, Ζήτησα από τη Ρένα (εννοεί την Ειρήνη Ν.) να μου στείλει την ετήσια βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στην Alpha Bank, για τις ανάγκες του ελεγκτικού έργου (προς τον Δρ, Chung), όπως επίσης ένα επιστολόχαρτο με τον λογότυπο της Alpha Bank, προκειμένου να το τροποποιήσεις και να γράψεις τη σωστή διεύθυνση της FFHK.

Σου στέλνω συνημμένα αυτό που μου έστειλε, είναι στα ελληνικά και γι’ αυτό σε παρακαλώ να ελέγξεις εάν μου έστειλε αυτό που της ζήτησα.

Με χαιρετισμούς Tonio».

Από το συγκεκριμένο μήνυμα προκύπτει με σαφήνεια η πλαστογραφία των εγγράφων από τους παραπάνω και ο τρόπος που αυτή γινόταν, αφού από το εν /Ανω ηλεκτρονικό μήνυμα προκύπτει ότι οι προαναφερθέντες αυτουργοί της πλαστογραφίας, έχοντας ως «υπόδειγμα» ένα γνήσιο έγγραφο δημιουργούσαν εξαρχής ένα πλαστό έγγραφο της Alpha Bank, φερόμενο ως εκδοθέν από την εν λόγω Τράπεζα, με ανακριβές περιεχόμενο και το χρησιμοποιούσαν, προκειμένου να παραπλανούν την ελεγκτική εταιρεία στο Χονγκ Κονγκ ότι το έγγραφο αυτό είναι γνήσιο, ενώ ήταν πλαστό.

Ο Ζαχαρίας Μ. 

Η εισαγγελική πρόταση είναι καταπέλτης και για συγγενικό πρόσωπο του κ. Κουτσολιούτσου.

Αναφέρει χαρακτηριστικά το εισαγγελικό πόρισμα:

«Ο Ζαχαρίας Μ. εντάχθηκε στην εγκληματική οργάνωση από την έναρξη της δράσης της, αναλαμβάνοντας τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. , ενώ κατείχε και τη θέση του Προέδρου της ….

Έχοντας παράλληλα και συγγενική σχέση με την οικογένεια ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ, προς το συμφέρον της οποίας και ενεργούσε, εξασφάλιζε πάντα θετική ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., με τις οποίες εγκρίθηκαν όλες οι ψευδείς εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις 2007 έως και 2017.

Αν και καθηγητής , με ανεπαρκείς γνώσεις στην ελεγκτική και στα οικονομικά, κατείχε εξαρχής τη θέση του Προέδρου της …………….- ενώ δεν πληρούτο στο πρόσωπό του, ούτε το κριτήριο της ανεξαρτησίας ( αρ.4 του ν. 3016/ 2002 σε συνδυασμό με αρ.44 παρ.1 του ν. 4449/ 2017) – αποκλειστικά και μόνο για να συγκαλύπτει τη δράση της εγκληματική οργάνωση κατά την κατάρτιση και δημοσίευση των ψευδών οικονομικών καταστάσεων, αφού ουδέποτε παρείχε την προβλεπόμενη ενημέρωση στο Δ.Σ. είτε για τον υποχρεωτικό έλεγχο των καταστάσεων, είτε για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και την καταλληλότητα της παροχής των ελεγκτικών υπηρεσιών από τους Γεώργιο Β. και Χρυσούλα Τ., είτε για την ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης …………………, ενώ ουδέποτε είχαν μελετηθεί  οι προς δημοσίευση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Επιλέγοντας δε μαζί με τα αρχηγικά μέλη της εγκληματική οργάνωση, συγκεκριμένα πρόσωπα ως μέλη της  …………………, που θα υπάκουαν στους σκοπούς της εγκληματικής οργάνωσης, φρόντιζε να παριστάνει ψευδώς προς το επενδυτικό κοινό ότι είχε εξετάσει και αξιολογήσει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας της εταιρίας αναφορικά, αφενός, με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και, αφετέρου, με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Η εικονική πραγματικότητα της Μοτοδυναμικής

Αυτό που έγινε χθες στο ΧΑ με την Μοτοδυναμική ΜΟΤΟ 5,19% 1,42 είναι η πεμπτουσία της Εικονικής Πραγματικότητας και είναι βέβαιο ότι  χρειάζεται η παρέμβαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Χθες λοιπόν η μετοχή σημείωσε άνοδο 7,69% με όγκο συναλλαγών μόλις 38,700  μετοχών αξίας 54.180  ευρώ.

Μάλιστα με μια πράξη στις 15:36 άλλαξαν χέρια 23.837 μετοχές και στις 15:37 επιπλέον 11.000 μετοχές.

Δηλαδή πιθανότατα όσοι θέλουν να ανεβάσουν το χαρτί έκαναν απλά ένα γύρισμα.

Είτε πρόκειται για θεσμικούς είτε για ιδιώτες. Και πρόκειται για μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση 40,95 εκατ. ευρώ.

ΑΔΜΗΕ: Μείωση κερδών στην «Google» του Περιστερίου

Πλούσιο συνεχίζει να είναι το παρασκήνιο γύρω από το μέλλον του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη στο τιμόνι της εταιρείας.

Μαθαίνω ότι στο κυβερνητικό επίπεδο ψάχνουν τρόπους αντικατάστασής του, ωστόσο ο Μάνος έχει κάνει τις διασυνδέσεις του και κρατά ισορροπίες με τους κινέζους μετόχους…

Βέβαια αν το γκουβέρνο αποφασίσει να απασφαλίσει, τότε και οι Κινέζοι που έχουν στο αίμα τους στην πειθαρχία προς την εξουσία – ο Μάο ζει στο DNA τους – δεν θα ρίξουν και το Σινικό Τείχος για χάρη του Μανουσάκη.

Το αν θα μείνει ή θα φύγει είναι θέμα των μετόχων…

Θέμα, όμως, των μετόχων είναι και το γεγονός ότι ο Διαχειριστής παρουσίασε μείωση στα καθαρά κέρδη κατά 19,6% και τα οποία διαμορφώθηκαν το 2020 στα 84,9 εκατ ευρώ από 105,6 εκατ ευρώ το 2019.

Όπως καταλαβαίνετε η μείωση κερδών συγκεντρώνει σύννεφα πάνω από την «Google» του Περιστερίου.

Και επειδή η στήλη δεν είναι άδικη του πιστώνετε, όμως, του Μάνου το γεγονός ότι η εταιρεία παρουσίασε αύξηση 81% στις επενδύσεις της…

Folli Follie: Είχαν υποδομές, είχαν και ρόλους. Στο κάδρο και η Καιτούλα

Αν δεν το έχετε κάνει η στήλη σας παροτρύνει να διαβάσετε την πρόταση της Εισαγγελέως για την οικογένεια Κοτσολιούτσου.

Η πρόταση τεκμηριωμένα ότι ο Δημήτρης, ο Τζώρτζης αλλά και η Καιτούλα είχαν στήσει την εγκληματική οργάνωση και μάλιστα όπως αναφέρει η Εισαγγελέας «είχαν δημιουργήσει υποδομές και είχαν κατανείμει ρόλους»…

Το ενδιαφέρον, όμως, στην πρόταση για παραπομπή σε δίκη είναι το εξής:

Η εισαγγελέας βάζει στο κεντρικό σημείο του κάδρου και την Καίτη Κουτσολιούτσου για την οποία προτείνει την παραπομπή της για τα κακουργήματα της απάτης, του ξεπλύματος και της χειραγώγησης της αγοράς.

Η «μητέρα» της οικογένειας είναι η μόνη που δεν προφυλακίστηκε (σε αντίθεση με τον σύζυγο και τον υιό) και συνεχίζει να απολαμβάνει τα πλούτη που απέκτησε η οικογένεια από την λοβιτούρα στην Folli Follie.

Άσε που μαθαίνω ότι πιστεύει πως θα πάρουν πίσω την Folli καθώς κατέχουν το 35% των μετοχών της εταιρείας και όπως αποδείχθηκε πρόσφατα μπορούν να φρενάρουν τα σχέδια εξυγίανσης υπό τον φόβο πως εάν αυτά γίνουν πραγματικότητα τότε θα χάσουν την βίλα στο Πήλιο, την βίλα στην Αστυπάλαια  και σαφώς το διαμάντι, την θρυλική έπαυλη των Σπετσών.

Vivartia: Ο Θανάσης ξαναπιάνει δουλειά…

Το CVC με τον ρυθμό που τρέχει την ανάπτυξη της Vivartia αποδεικνύει ότι σέβεται τις επενδύσεις που κάνει…

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ – που θα τα βάλει το CVC – και επιπρόσθετα θα δανειστεί άλλα 25 εκατ. ευρώ από τους αμερικανούς για να ανασυνταχθεί και να αναπτυχθεί.

Η στήλη πληροφορείται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Vivartia Θανάσης Παπανικολάου έχει ξανανιώσει καθώς έφυγε από το «κολαστήριο» της MIG και επέστρεψε στο κλάδο που αγαπά…

Μην ξεχνάτε ότι ο Θανάσης έφτιαξε τα Everest και γνωρίζει την Vivartia σαν την παλάμη του χεριού του.

Κατασκευαστές vs Λιανού

Τον Ασκό του Αιόλου άνοιξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις απόψεις της για το τι συμβαίνει στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η Επιτροπή της οποίας επικεφαλής είναι o Ιωάννης Λιανός διαπιστώνει (προκαταρκτικά) ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση στον κλάδο, βλέπει πιθανή συμμετοχή στη διεκδίκηση έργων και από εταιρείες με πτυχίο 6ης τάξης και αρκετά άλλα περίεργα, γεγονός που γαργάλησε τα αντανακλαστικά των κατασκευαστών και μαθαίνω ότι θα υπάρξει κορύφωση της διένεξης που μόλις ξεκίνησε…

Όπως καταλαβαίνετε οι κατασκευαστές θα απαντήσουν σύντομα στην Βασιλική και το σήριαλ θα έχει πολλά επεισόδια…

Η γκάφα του Μάκη ή παίζει κάτι άλλο…

Κάποτε στις εφημερίδες όταν γίνονταν καμιά γκάφα η διεύθυνση και οι δημοσιογράφοι το απέδιδαν στον «δαίμων του τυπογραφείου»… φοβερός δαίμων και ασπίδα δικαιολογίας όταν αντιδρούσε κάποιος σε κάποιο κείμενο…

Γιατί τώρα σας τα λέω όλα αυτά;

Διότι εχθές το υπουργείο Εσωτερικών προέβη σε μια… γκάφα, που αρκετοί πονηροί δεν έχουν ακόμη πειστεί πως επρόκειτο για τεχνικό λάθος που προέκυψε κατά τη διαδικασία ανανέωσης της ιστοσελίδας του υπουργείου…

Ποιο ήταν το τεχνικό λάθος;

Για λίγη ώρα όσοι μπήκαν στην ιστοσελίδα διάβασαν τον τίτλο «Εκλογές 2021» και έτσι φούντωσαν εκ νέου τα σενάρια περί εκλογών εντός του 2021… κ. Μάκη (Βορίδη) ήταν γκάφα ή σου ξέφυγε (ο στρατηγικός σχεδιασμός) στον αέρα του διαδικτύου;

Έγινε της Βενεζουέλας… στην Πρεσβεία

Μαθαίνω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου σπάνε πλάκα με την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης στην Πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Ελλάδα…

Η πλάκα δεν αφορά την πράξη, την οποία όπως απέδειξε η κυβέρνηση την πήγε μέχρι τέλους και έτσι προέκυψε η απόφαση για την κατάσχεση στην Πρεσβεία, αλλά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της προστασίας του λαού που είχε φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας έθαψε το θέμα για να μην στεναχωρήσει τον σύντροφο Μαδούρο!

ΧΑ: Τα «χαρτιά» που έσωσαν τον Γενικό Δείκτη

Με άνοδο 0,37% έκλεισε εχθές ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με τις μετοχές της ΕΥΔΑΠ, της Aegean και της ΔΕΗ έδωσαν τον τόνο και κράτησαν το χρηματιστήριο σε θετικό έδαφος. Τις μεγαλύτερες απώλειες 18,18% κατέγραψε η μετοχή της τράπεζας Πειραιώς ενόψει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.