• Οικονομία

  Τέλος στις διπλές εισφορές για εισοδήματα από «μπλοκάκι»

  Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


  Στην κατάργηση των διπλών ασφαλιστικών εισφορών για περισσότερους από 300.000 παράλληλα απασχολούμενους προχωράει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Το μηναίο όφελος για όσους είναι μισθωτοί και παράλληλα έχουν εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα ανέρχεται τουλάχιστον σε 150 ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα.

  Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Mononews», ο «κύβος ερρίφθη» ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης προχωράει στην κατάργηση της επιβολής εισφοράς από ελεύθερο επάγγελμα με δελτίο παροχής υπηρεσιών, το γνωστό σε όλους «μπλοκάκι» με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί έως το τέλος Ιανουαρίου στη Βουλή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να απαλλαγούν οι ασφαλισμένοι από τις διπλές εισφορές είναι να καταβάλλουν εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τις ελάχιστες εισφορές των 210 ευρώ το μήνα, ίσες με μεικτό μισθό άνω των 780 ευρώ από την μισθωτή τους απασχόληση. Πρόκειται για την ελάχιστη εισφορά που θα καταβάλουν από την 1 η Ιανουαρίου του 2020 1,4 εκατ. μη μισθωτοί όσον αφορά την κύρια σύνταξη τους και την υγεία τους.

  Με αυτό τον τρόπο καταργείται πλήρως η υποχρέωση ασφάλισης για το «μπλοκάκι» στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα και μισθωτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλο όφελος τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους εργοδότες. Με την εφαρμογή του Ν. 4387/16 επιβλήθηκε ασφαλιστική εισφορά 20% για το σύνολο των εισοδημάτων που είχε κάποιος από ελεύθερο επάγγελμα, ακόμη κι αν ήταν ήδη μισθωτός. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε σταθερή πολυετής σχέση εργασίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε έως δυο εργοδότες, ο δεύτερος εργοδότης υποχρεούταν να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ίσες με το 13,33% του εισοδήματος και ο εργαζόμενος το 6,67% και να εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτό θα πάψει να ισχύει, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων εργαζόμενων και επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική ανάσα, καθώς σε εισόδημα 1.000 ευρώ με μπλοκάκι, τα 200 ευρώ πήγαιναν σε ασφαλιστικές εισφορές, πέρα από το φόρο του 24%.

  Η πλήρης απαλλαγή για τους παραλλήλως απασχολούμενους αναμένεται να ισχύει για όσους καλύπτουν από το μισθό τους την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ που θα ισχύσει από την 1 η  Ιανουαρίου του 2020 για 1,4 εκατ. μη μισθωτούς.

  Σήμερα η συνολική ασφαλιστική εισφορά του μισθωτού είναι 40,56%, εκ της οποίας το 27,10% αφορά τους κλάδους κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ) και υγείας (ΕΟΠΥΥ). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, εφόσον οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζόμενου και εργοδότη για το 27,10% καλύπτουν το ποσό των 210 ευρώ, ο ασφαλισμένος δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές και για το εισόδημα από το μπλοκάκι του. Αν ο καταβαλλόμενος μεικτός μισθός δεν επαρκεί τότε ο ασφαλισμένος θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο «μπλοκάκι» κατ ελάχιστον το υπόλοιπο και μέχρι την συμπλήρωση των 210 ευρώ.

  Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δύο ή τρεις δραστηριότητες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, αλλά δεν απασχολούνται ως μισθωτοί θα επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να ενταχθούν πληρώνοντας κατ’ ελάχιστον 210 ευρώ το μήνα, η οποία μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας θα οριστικοποιείται στα 220 ευρώ.

  Σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου θα προβλέπεται η μείωση στο μισό από 60% που είναι σήμερα στο 30% της μείωσης της σύνταξής τους σε
  περίπτωση που εργάζονται. Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση εισοδήματος του εργαζόμενου συνταξιούχου της τάξης του 75%.

  Χρήσιμα παραδείγματα

  -Μισθωτός που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και διατηρεί ταυτόχρονα μπλοκάκι στο οποίο εισπράττει άλλα 600 ευρώ το μήνα. Επί του μισθού του υπολογίζονται εισφορές σύνταξης και υγείας 176,15 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Από το ΔΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον εισφορές 33,85 ευρώ.

  -Μισθωτός με μισθό 700 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 189,7 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Από το ΔΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές 20,3 ευρώ.

  -Μισθωτός με μισθό 750 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 203,25 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Από το ΔΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές 6,75 ευρώ.

  -Μισθωτός με μισθό 780 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 211,38 ευρώ. Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΔΠΥ.

  -Μισθωτός με μισθό 800 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 216,8 ευρώ. Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΔΠΥ.

  -Μισθωτός με μισθό 1.000 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 271 ευρώ. Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΔΠΥ.

  Τι ισχύει σήμερα

  Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, όσοι :

   απασχολούνται σε ένα ή δύο εργοδότες, αμείβονται αποκλειστικά με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και το εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά από αυτούς.

   απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 εργοδότες με Δ.Π.Υ.

   απασχολούνται σε ένα εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ. υπάγονται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 του νόμου Κατρούγκαλου και πληρώνουν εισφορές ως οιονεί μισθωτοί. Γι αυτές τις κατηγορίες οι εισφορές κυμαίνονται από 6,67% έως 12,72% για τον εργαζόμενο και από 13,33% έως 21,38% για τον εργοδότη ανάλογα με το πακέτο κάλυψης και την υποχρέωση ασφάλισης ανά κλάδο. Όσοι είναι παραλλήλως απασχολούμενοι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης εισφοράς με βάση τον κατώτατο μισθό στο μπλοκάκι, αλλά πληρώνουν εισφορές στο πραγματικό ποσό του Δελτίου.

  Αντίθετα όσοι διατηρούν «μπλοκάκι» και εργάζονται σε πάνω από δύο εργοδότες υπάγονται στο καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών, και οι εισφορές τους υπολογίζονται στο 20,28% επί του εισοδήματος που δηλώνουν στο Δελτίο και καταβάλλονται εξολοκλήρου από τους ίδιους. Η ελάχιστη εισφορά γι αυτή την κατηγορία είναι το 20,28% επί του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ, δηλαδή 131,82 ευρώ.

  Οι παγίδες στο νέο καθεστώς…

  Ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος αναφέρει στο «Mononews» ότι: «Στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού έχει σχεδόν προαναγγελθεί η κατάργηση των διπλών εισφορών για τους μισθωτούς που έχουν παράλληλη απασχόληση ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

  Ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος

  Προφανείς στόχοι ενός τέτοιου μέτρου είναι η διευκόλυνση του επιχειρείν, η αναστροφή της τάσης των προηγούμενων ετών κατά την διάρκεια των οποίων έκλεισαν χιλιάδες μπλοκάκια και εν τέλει η αύξηση της φορολογητέας ύλης. Οι στόχοι είναι θεμιτοί στο πλαίσιο μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής και πολύ περισσότερο επειδή στην πράξη τελικά το μέτρο των διπλών εισφορών απέτυχε κατά γενική ομολογία να εκπληρώσει τον στόχο του. Ωστόσο, ο διάβολος κρύβεται πάντα στις… λεπτομέρειες και γι αυτό απαιτούνται δικλείδες ασφαλείας.

  Με ποιο τρόπο θα αποτραπεί, για παράδειγμα, το φαινόμενο επαγγελματιών να εμφανίζονται ως μισθωτοί με ελάχιστες αποδοχές, ώστε να πληρώνουν χαμηλές εισφορές, ενώ ταυτόχρονα θα δηλώνουν στο μπλοκάκι τους το πραγματικό τους εισόδημα ύψους χιλιάδων ευρώ;

  Και εν τέλει πόσο δίκαιο είναι για τους απλούς μισθωτούς, που δεν μπορούν να αποφύγουν το ποσοστιαίο ασφάλιστρο επί του μισθού τους, να πληρώνει ο επαγγελματίας το ελάχιστο ποσό των 210 ευρώ ακόμη κι αν κερδίζει 6.500 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι ερωτήματα που θα κληθούμε να απαντήσουμε σε ένα με δυο χρόνια, όταν το νέο ασφαλιστικό θα έχει πια επιφέρει τις δικές του τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας».  ΣΧΟΛΙΑ