Οικονομία

Αναθεωρημένο προϋπολογισμό 3 δις κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών

  • του Βασίλη Τσεκούρα
Χρήστος Σταικούρας. Υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταικούρας. Υπουργός Οικονομικών


Συμπληρωματικό προϋπολογισμό 3 δισ. ευρώ, απαλλαγή αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος και έκτακτη ενίσχυση έως 4.000 ευρώ σε πληττόμενες επιχειρήσεις προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

Την αύξηση των κρατικών δαπανών κατά 3 δις ευρώ για την αντιμετώπιση των αναγκών της πανδημίας, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του Υπουργείο Οικονομικών «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» που κατατέθηκε στην Βουλή.

Υπενθυμίζεται πως στον αρχικό προϋπολογισμό προβλέπεται ένα κονδύλι της τάξεως των 7,5 δις ευρώ, ωστόσο η επέκταση του lockdown για περισσότερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο ανέβασε το ποσό στα 11,6 δις και τώρα στα 14 δις ευρώ.

Παράλληλα στο ίδιο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί διατάξεις οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί και χρειάζονταν να κυρωθούν με νόμο όπως:

*Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλος επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρα.

*Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη.

* Παράταση της αναστολής καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο του ποσοστού 5% των νοσηλίων που εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης έως και τις 31-12- 2021.

*Στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% εντάσσονται τα όλα τα αναγκαία είδη αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. Ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ εφαρμόζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 και μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, τα είδη αυτά υπάγονται σε ΦΠΑ 13%.

Διαβάστε επίσης

Κατατέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση όσων πλήττονται από την πανδημία


ΣΧΟΛΙΑ