Οικονομία

Σε εκκρεμότητα οι προσφορές για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, έργο προϋπολογισμού €45,4 εκατ.

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
στασινος

Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός


Εξετάζεται αν με βάση τη νομοθεσία επιβάλλεται να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός ή αν απλώς θα οριστεί νέα ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών

Τεχνικό πρόβλημα στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επέτρεψε να κατατεθούν χθες, τελευταία μέρα της σχετικής προθεσμίας, οι προσφορές για το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών», προϋπολογισμού 45,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης 30%, που έχει προκηρύξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Βάσει επίσης πληροφοριών εξετάζεται αν με βάση τη νομοθεσία επιβάλλεται να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός ή αν απλώς θα οριστεί νέα ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών. Πρόκειται για το έργο που θα συγκεντρώσει και θα συστηματοποιήσει το σύνολο της ψηφιακής γεωχωρικής πληροφορίας και το οποίο όπως εκτιμάται προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών φορέων.

Στόχος του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Δόμηση στους τομείς Τουρισμού, Παραγωγικών – Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και Κατοικίας. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στην αποδοτικότητα του εκάστοτε δημόσιου φορέα, παρέχοντας όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για την ορθότερη λήψη αποφάσεων, την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την εφαρμογή διορθωτικών και αναπτυξιακών ενεργειών ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις.

Προκηρύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο ο διαγωνισμός για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, προϋπολογισμού ‎€45,4 εκατ.

Στασινός (ΤΕΕ): Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον

Γιώργος Στασινός: Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, Εθνικό Μητρώο Υποδομών και Κεντρικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων λειτουργικά σε 2 χρόνια

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ