• Οικονομία

  Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Νέα παράταση για την υποχρεωτική εφαρμογή της σε λιανεμπόριο και βιομηχανία

  Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου

  Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου


  Νέα παράταση έως την 1η Ιουλίου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας και στην επιβολή προστίμων σε βιομηχανία και λιανεμπόριο δίνει υπουργική απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου.

  Η υποχρεωτικότητα για τη βιομηχανία πριν την υπουργική απόφαση ίσχυε από την Δευτέρα 1η Απριλίου και για το εμπόριο την 1η Μαΐου.

  Με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε σήμερα (29.3.24) η κ. Μιχαηλίδου δόθηκε η παράταση 4 μήνες για τη βιομηχανία και 3μήνες για το λιανεμπόριο.

  Ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να αποκτήσουν υποχρεωτικά εως την 1η Ιουλίου 600.000 εργαζόμενοι για την καταγραφή του ωραρίου απασχόλησης τους σε λιανεμποριο και βιομηχανία.

  Κατά τ’ άλλα, η εφαρμογή -χωρίς επιβολή προστίμων για τους παραβάτες- της ψηφιακής κάρτας εργασίας στη βιομηχανία και στο λιανεμπόριο έχει ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2024.

  Μάλιστα, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο σε περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί αναντιστοιχία της πραγματικής απασχόλησης με τις καταχωρίσεις της ψηφιακής κάρτας.

  Η κύρωση είναι αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για αδηλωτη εργασία.

  Με το νόμο 5053/2023 προέκυψε ότι όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να μην καταχωρούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή ακόμα και την υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησης τους.

  Μάλιστα, με εγκύκλιο του υπουργείου Eργασίας, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να μην προδηλώνουν τις τροποποιήσεις ωραρίων, στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε απολογιστική δήλωση των τροποποιήσεων και των υπερωριών.

  «Οι εργοδότες επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που έχει ενταχθεί στη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι οποίοι επιλέγουν να καταχωρίζουν απολογιστικά, για τους εργαζομένους τους, τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών έχουν υποχρέωση να καταχωρίζουν τις σχετικές αλλαγές, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.»

  Η υποβολή απολογιστικής δήλωσης θα πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την περίοδο αναφοράς της.

  Επομένως παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να υποβάλλει απολογιστικά τις μεταβολές ωραρίων του προσωπικού του αφού πρώτα προσαρμοστούν αυτές με τις σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας.

  Επίσης, θα παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλει απολογιστικά και όλες τις υπερωρίες που έχουν πραγματοποιηθεί και αποδεικνύονται από τις σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας.

  Έτσι, δε θα υπάρχει ο κίνδυνος να επιβληθούν κυρώσεις για περιπτώσεις που το αρχικό δηλωμένο ωράριο των εργαζομένων δεν ταιριάζει με τις σημάνσεις της κάρτας.

  Δε θα υποχρεούται παράλληλα να προδηλώνει κάθε υπερωρία που, πολλές φορές ούτε την γνωρίζει, ούτε μπορεί να προκαθορίσει τον χρόνο της.

  Δε θα υποχρεούται, επίσης, να προδηλώνει τυχόν ανάγκες έκτακτης πρόσθετης απασχόλησης.

  Παράλληλα στον ενιαίο οδηγό με τις αναλυτικές οδηγίες που εκδόθηκε από το σύστημα Εργάνη προς τα λογιστήρια, με αφορμή και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καταγράφονται οι εξής προθεσμίες:

  – Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης: Υποβάλλεται είτε στην τρέχουσα ημερομηνία είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

  – Ψηφιακό Ωράριο Απασχόλησης – Σταθερό Εβδομαδιαίο και μεταβαλλόμενο ανά ημέρα: Υποβάλλεται το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

  – Ψηφιακό Ωράριο Απασχόλησης – Μεταβαλλόμενο ανά ημέρα (οδηγοί): Υποβάλλεται εντός 15 ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.

  – Άδειες: Υποβάλλονται το 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα για στοιχεία αδειών που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Προσοχή όμως. Με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη ΙΙ, ο έλεγχος των αδειών των εργαζομένων θα γίνεται απογραφικά εντός του επόμενου μήνα, από το μήνα χορήγησής τους.

  – Ε8 – Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης: Αναγγέλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.

  – Ε8 – Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (οδηγοί): Αναγγέλλεται και υποβάλλεται εντός 15 ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.

  – Δήλωση έναρξης και λήξης κάρτας εργασίας: Υποβάλλεται σε στοιχεία πραγματικού χρόνου εργασίας, με μέγιστο χρόνο καθυστέρησης 15 λεπτά + 1 (περισσότερα ή λιγότερα) από την έναρξη ή τη λήξη το χρόνου εργασίας.

  Διαβάστε επίσης:

  Μιχαηλίδου: Το 22% των μισθωτών στον κατώτατο μισθό σήμερα σε σχέση με το 27% το 2019

  Εφραίμογλου: Αναγκαία η αύξηση του κατώτατου μισθού για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής

  «Τουρισμός για όλους 2024»: Έως τις 8 Απριλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα  ΣΧΟΛΙΑ