• Οικονομία

  Πόθεν Έσχες: Παράταση μέχρι 1η Ιουλίου


  Μέχρι την 1η Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες).

  Σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή Ελέγχων, παρατείνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 η προθεσμία για την καταχώριση και οριστικοποίηση των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων πόθεν έσχες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.

  Οι εν λόγω καταστάσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται, ενώ επισημαίνεται ότι η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης.

  Όπως αναφέρεται στην απόφαση, μετά την 1η Ιουλίου δεν θα είναι εφικτές τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης ενώ τυχόν παράλειψη ή ελλιπής καταχώρηση στοιχείων επισύρει κυρώσεις.

  Διαβάστε επίσης:

  ΣΕΔ: Για 10η χρονιά το «Πρόγραμμα Επενδυτικής Παιδείας και Κατάρτισης 2024»

  Phoenix Vega Mezz: Εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων ύψους €2,3 εκατ.

  SunriseMezz: Εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων ύψους €1,2 εκατ.  ΣΧΟΛΙΑ