Οικονομία

Ποιοι θα έχουν παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη μέχρι το 2020


Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη στους άμεσα ασφαλισμένους και τις οικογένειες τους από την 1η  Μαρτίου του τρέχοντος έτους μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 προβλέπει ρύθμιση στο σχέδιο νόμου που θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Εργασίας. 

Ειδικότερα στον άμεσο ασφαλισμένο και στα μέλη της οικογένειας του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη σε είδος για την περίοδο από 1η Μαρτίου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020 εφόσον:

– Ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο έτος
– Ο μη μισθωτός να έχει πραγματοποιήσει δύο μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο έτος
και έχει καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Παράλληλα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα στους άμεσα ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειας τους χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στις παρακάτω κατηγορίες :

-Στους εργαζόμενους στην επιχείρηση εταιρεία τροχαίου υλικού Ελλάδος, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην Ναυπηγοεπισκευαστικη Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
-Στους αναβάτες Ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομωνων ίππων.
-Τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί αποκλειστικά και διορίζονται ως μέλη Δ. Σ.
-Πληγέντες από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
-Στα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 2256/1994 με αποφάσεις των φορέων που υπάγονται σε ρύθμιση οφειλών.

Επίσης παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα στους άμεσα ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειας τους σε:

Ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/ 2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Ασφαλισμένους του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης.

Ανέργους ηλικίας από 29 ως 55 ετών , εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας.

Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας αυξάνεται ανά εκατό ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.
ii) έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα 12 τουλάχιστον συνεχών μηνών, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα και
iii) να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό. -ανέργους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ άνω των 30 ετών και ως 67 ετών που διέκοψαν την εργασία τους, παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές από των πρώην ΟΑΕΕ ή αν έχουν να έχουν ρυθμιστεί και να καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις
στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες οφειλές εφόσον έχουν εκδοθεί μέχρι 29.2.2020 απόφαση από επιτροπές του νόμου 2458/1997 άρθρο 14 παρ. 6 για οικονομικές δυσχέρειες χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι το διάστημα που δίνει η επιτροπή
Ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή 2 χρόνια.
Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας ή των 2 ετών αυξάνεται ανά 120 ημέρες ή 4 μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.
β. Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Χωρίς ιατρούς εργασίας οι επιχειρήσεις –Σε κίνδυνο η ασφάλεια των εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πότε μια απόλυση θεωρείται έγκυρη- Αυστηρότερο πλαίσιο με τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Πώς θα γίνει η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις και όλες οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό


ΣΧΟΛΙΑ