Οικονομία

Όλα τα μέτρα στήριξης μετά το τέλος της πανδημίας

  • του Βασίλη Τσεκούρα

Χρήστος Σταικούρας. Υπουργός Οικονομικών


Μια σειρά από παρεμβάσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων το β΄ εξάμηνο του 2021, αλλά και το 2022 προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα μέτρα περιγράφονται στο αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, τα οποία όμως εξαντλούνται το επόμενο έτος, καθώς τότε φαίνεται πως θα απορροφηθούν οι «τριγμοί» της υγειονομικής κρίσης σε δημοσιονομικό επίπεδο. Άλλωστε, οι προβλέψεις αναφέρουν πως στο τέλος του 2022 θα έχει καλυφθεί το κόστος της ύφεσης που υπέστη η οικονομία από το πρώτο lockdown.

Τα μέτρα για το υπόλοιπο του 2021 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών επιχειρήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ,

προγράμματα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης μέσω του ΕΣΠΑ για την εστίαση, τον τουρισμό, τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους, συνολικού ύψους 766 εκατ. ευρώ,

νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για πολύ μικρές επιχειρήσεις με κόστος 220 εκατ. ευρώ  που με τη μόχλευση η διαθέσιμη ενίσχυση ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ,

επέκταση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τον Σεπτέμβριο, με ειδική πρόβλεψη για τους εποχικά απασχολούμενους, με εκτιμώμενο κόστος 122 εκατ. ευρώ ,

επιδότηση δανείων δανειοληπτών φυσικών προσώπων μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 1» και των νομικών προσώπων μέσω του «ΓΕΦΥΡΑ 2», με εκτιμώμενο κόστος περί τα 400 εκατ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2021,

ενίσχυση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος των 100.000 θέσεων εργασίας, με ειδική πρόβλεψη για τους εποχικά απασχολούμενους, με εκτιμώμενο κόστος 200 εκατ. ευρώ,

προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού και του ΟΑΕΔ, ύψους 110 εκατ. ευρώ,

μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με κόστος 907 εκατ. ευρώ,

αναστολή πληρωμής εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα με εκτιμώμενο κόστος για το επόμενο διάστημα έως τέλη του έτους: 609 εκατ. ευρώ,

μείωση τριών μονάδων ασφαλιστικών εισφορών για τον ιδιωτικό τομέα με εκτιμώμενο κόστος για το επόμενο διάστημα έως τέλη του έτους: 408 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα του 2022

Για το 2022 έχει προβλεφθεί η επέκταση των μέτρων της αναστολής πληρωμής εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα με κόστος 767 εκατ. ευρώ και της διατήρησης της μείωσης των τριών μονάδων ασφαλιστικών εισφορών για τον ιδιωτικό τομέα με κόστος 816 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις ύψους 276 εκατ. ευρώ για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και το έκτακτο υγειονομικό προσωπικό.

Επιπλέον των μέτρων αντιμετώπισης της Πανδημίας, από το 2022 και έπειτα προβλέπεται σε μόνιμη βάση διατήρηση της μείωσης του ποσοστού της προκαταβολής φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων στο 55% και των νομικών προσώπων στο 80%.

Στα δημοσιονομικά αποτελέσματα έχει ληφθεί υπόψη η μείωση του ποσοστού φορολογίας νομικών προσώπων από 24% στο 22% με εκτιμώμενο κόστος 183 εκατ. ευρώ για το 2022, 112 εκατ. ευρώ για το 2023, 125 εκατ. ευρώ για το 2024 και 136 εκατ. ευρώ για το 2025.

Διαβάστε επίσης

Τα τρία σενάρια για την ελληνική οικονομία έως το 2025ΣΧΟΛΙΑ