Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων στις 31/5

Δημήτρης Τσάκωνας, επικεφαλής ΟΔΔΗΧ

Δημήτρης Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής ΟΔΔΗΧ


Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 1 Δεκεμβρίου 2023, θα διενεργήσει την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 ο ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Διαβάστε επίσης: 

Λέιν (ΕΚΤ): Μήνυμα αισιοδοξίας για τον πληθωρισμό – Τι πρόκειται να συμβείΣΧΟΛΙΑ