• Οικονομία

  Μεταβίβαση Ακινήτων: Μετ’ εμποδίων ο ψηφιακός φάκελος – Γιατί απέχουν οι συμβολαιογράφοι

  Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

  Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης


  Σε λειτουργία βρίσκεται από χθες ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων, ένα μεγάλο και ιδιαίτερης σημασίας project, που όμως συναντάει… εμπόδια.

  Ο ψηφιακός φάκελος, που τρέχει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι πλατφόρμα η οποία αναμένεται να βάλει τέλος στις καθυστερήσεις για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς πλέον οι διαδικασίες αναμένεται να διεκπεραιώνονται πολύ πιο γρήγορα μέσα σε 1-2 ημέρες.

  Με την λειτουργία του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτου, τα συμβόλαια θα κατατίθενται σε ψηφιακό αρχείο (σε μορφή PDF με ηλεκτρονική υπογραφή από τον συμβολαιογράφο) μαζί με την περίληψη της μεταγραφής. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα των συμβαλλόμενων θα αντλούνται από το gov.gr για να αποτρέπονται λάθη.

  Η διαδικασία μεταβίβασης με τη βοήθεια της νέας πλατφόρμας θα γίνεται μέσα σε λίγη ώρα, εφόσον οι δύο ενδιαφερόμενοι (πωλητής-αγοραστής) έχουν συμφωνήσει και έχουν καταλήξει στη τιμή, με την συμβολή του συμβολαιογράφου.

  Ο συμβολαιογράφος θα έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και θα μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός ολίγων λεπτών.

  Ωστόσο, εδώ και αρκετό καιρό, οι συμβολαιογράφοι αντιδρούν, και έχουν προχωρήσει σε απεργίες, καθώς είναι αντίθετοι στο να μπαίνουν οι υπογραφές των συμβολαίων εξ αποστάσεως, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις.

  Γιατί απεργούν οι συμβολαιογράφοι

  Ωστόσο, πολλοί συμβολαιογράφοι διαφωνούν με τον ψηφιακό φάκελο όπως έχει διαμορφωθεί στο σχέδιο, και έχουν προχωρήσει σε απεργία, η συνέχιση ή όχι της οποίας αναμένεται να αποφασιστεί στις 8 Ιανουαρίου.

  Συγκεκριμένα, η χώρα έχει χωριστεί στα… δύο, καθώς οι συμβολαιογράφοι Αθηνών, Πειραιώς αλλά και νοτιότερα της χώρας απεργούν ήδη από τις 20 Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι έχει συσσωρευτεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος όγκος συναλλαγών που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

  Όμως, οι συμβολαιογράφοι σε πολλές πειροχές, κυρίως βορειότερα της χώρας συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά.

  Πηγές αναφέρουν ότι η αντίρρηση των συμβολαιογράφων έγκειται στο γεγονός ότι το νέο σύστημα προσφέρει την επιλογή χρήσης ενός νέου πληροφοριακού συστήματος σύνταξης συμβολαίων, η οποία όμως είναι προαιρετική.

  Αυτό που ζητούν ουσιαστικά είναι να μην υπογράφονται συμβόλαια εξ αποστάσεως, καθώς έτσι δεν μπορεί να κριθεί η δικαιοπρακτική ικανότητα των ενδιαφερομένων για τη μεταβίβαση.

  Ωστόσο, το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα στον τρόπο που οι συμβολαιογράφοι διαπιστώνουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα των συμβαλλομένων. Δεν καταργείται η αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιον συμβολαιογράφου ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική βούληση των μερών, όπως ισχυρίζεται το συνδικαλιστικό τους όργανο.

  Επίσης, όπως τονίζουν, με τον ηλεκτρονικό φάκελο, δεν επηρεάζεται καθόλου ο τρόπος που τηρούν το δικό τους πρωτότυπο αρχείο στο δικό τους γραφείο.

  Με τη διαφορά μόνο ότι πλέον το Ελληνικό Κράτος, αντί να συνεχίσει να λαμβάνει έγχαρτα συμβόλαια, θα λαμβάνει ψηφιακά αντίγραφα συμβολαίου.

  Η διαδικασία

  Οι συμβολαιογράφοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και κατόπιν με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφου, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της πλατφόρμας.

  Οι συμβαλλόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  Ο συμβολαιογράφος δημιουργεί ένα νέο αίτημα αγοραπωλησίας προσκαλώντας στην συνέχεια πωλητή και αγοραστή να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.

  Ο πωλητής επιλέγει το προς μεταβίβαση ακίνητο, αποδέχεται την πρόσκληση και εξουσιοδοτεί τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης. Η επιλογή του ακινήτου γίνεται είτε εισάγοντας τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), είτε επιλέγοντάς το από λίστα των ακινήτων του, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο πωλητής έχει επίσης τη δυνατότητα να μεταφορτώσει τον τίτλο κτήσης του.

  Ο αγοραστής αποδέχεται την πρόσκληση και εξουσιοδοτεί τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης.

  Με την επιλογή του προς μεταβίβαση ακινήτου από τον πωλητή, την αποδοχή των προσκλήσεων και την παροχή των εξουσιοδοτήσεων από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώνεται η δημιουργία του αιτήματος αγοραπωλησίας και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της αγοραπωλησίας.

  Ο συμβολαιογράφος συλλέγει τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης και προχωρά στην δήλωση φόρου μεταβίβασης.

  Με την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης από τον αγοραστή, ο συμβολαιογράφος συντάσσει την συμβολαιογραφική πράξη και καλεί με φυσική παρουσία πωλητή και αγοραστή για την υπογραφή του συμβολαίου.

  Μετά την υπογραφή τους, αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, το οποίο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από το συμβολαιογράφο, είναι διαθέσιμο στον ηλεκτρονικό φάκελο της αγοραπωλησίας.

  Τέλος, ο συμβολαιογράφος καταχωρεί την εγγραπτέα πράξη στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και ενημερώνει τον αγοραστή για τον αριθμό πρωτοκόλλου μεταγραφής ώστε να αναζητήσει την ολοκλήρωση της από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Ελληνικού Κτηματολογίου.

  Διαβάστε επίσης:

  Κυρανάκης: Να είμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη

  Παπαθανάσης: Υπογραφή απόφασης για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  Παπαστεργίου: Η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό «θερμοκήπιο» ανάπτυξης νέων ιδεών  ΣΧΟΛΙΑ