Οικονομία

Μελίσσα: «Σκοπός της Alpha Bank η στήριξη όλων των εργαζομένων της»

  • NewsRoom
Η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank Φραγκίσκη Μελίσσα

Η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank Φραγκίσκη Μελίσσα


“Αποστολή και σκοπός της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Alpha Bank είναι η στήριξη όλων των εργαζομένων και, παράλληλα, η υιοθέτηση αλλαγών που υποστηρίζουν το όραμά μας για διαρκή εξέλιξη και εκσυγχρονισμό όλων των λειτουργιών μας.

Η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης σε συνεργασία με το Σύλλογο Προσωπικού είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία μας προς όλους τους συναδέλφους μας και ειδικά όσους αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες”, αναφέρει σε δήλωση η κυρία Φραγκίσκη Μελίσσα, Γενική Διευθύντρια – Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, με αφορμή την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Η ανακοίνωση

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της συμφωνίας για την ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού της Alpha Bank μέσω της εφάπαξ χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, στην οποία κατέληξαν η Διοίκηση της Τράπεζας και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, στο πλαίσιο της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που τίθεται σε ισχύ για την περίοδο 2022-2025.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που για ειδικές κατηγορίες προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ, καταβάλλεται στη συντριπτική πλειοψηφία των Εργαζομένων και αποτελεί απόδειξη της ειδικής μέριμνας που λαμβάνει ο όμιλος της Alpha Bank για τη στήριξη των ανθρώπων του. Συγκεκριμένα, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στους εργαζόμενους της τράπεζας με τακτικές μηνιαίες αποδοχές έως και 3.000 ευρώ και διαμορφώνεται κλιμακωτά από 300 έως 800, ευρώ αναλόγως αποδοχών, ενώ για ειδικές κατηγορίες του προσωπικού, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, χηρείες και εργαζόμενους με ποσοστό αναπηρίας έως 67%, το ποσό ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, με τη νέα Επιχειρησιακή ΣΣΕ της Alpha Bank αναβαθμίζεται το πλαίσιο στήριξης και παροχών κοινωνικής μέριμνας προς το προσωπικό, όπως ενδεικτικά, η αύξηση του επιδόματος νεφροπαθών, η επέκταση της παροχής ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στους εργαζόμενους οι σύζυγοι των οποίων δεν εργάζονται στην τράπεζα, η καταβολή ασφαλίστρου καθώς και η επέκταση του ορίου ηλικίας ασφαλιστικής κάλυψης για ανάπηρα τέκνα Εργαζομένων, αναβάθμιση των ιατρικών παροχών και η επιδότηση της μισθοδοσίας εργαζόμενου λόγω σοβαρής ασθένειας για διάστημα έως και 9 μηνών.

Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου και νέο σύστημα βαθμίδων και αποδοχών

Η νέα σύμβαση, προβλέπει ακόμη τη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου, αλλά και την εισαγωγή ενός νέου, μοντέρνου συστήματος βαθμίδων και, συνακόλουθα, αποδοχών, στην κατεύθυνση της προσαρμογής του λειτουργικού μοντέλου και της βελτίωσης της οργανωτικής αποτελεσματικότητας της Alpha Bank, υπό το πρίσμα του Προγράμματος Μετασχηματισμού που υλοποιεί, και των αλλαγών που έχουν επέλθει ευρύτερα στον τραπεζικό τομέα.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος βαθμίδων είναι η ένταξη του συνόλου των εργαζομένων – είτε απασχολούνται σε κεντρική υπηρεσία, είτε σε κατάστημα – σε ένα ενιαίο ειδικό μισθολόγιο, με δυνατότητα αναπροσαρμογής των αποδοχών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη βαρύτητα της θέσης αλλά και την απόδοση του εργαζόμενου. Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει από την 1 Φεβρουαρίου 2023, ενώ διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει οιαδήποτε μείωση των υφιστάμενων αποδοχών των Εργαζομένων.

Διαβάστε επίσης

Λαγκάρντ: «Οι αυξήσεις επιτοκίων είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο στην παρούσα φάση»

Eurobank: Πτωτικό ρίσκο για τον ρυθμό μεταβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης και του ΑΕΠ

Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία: Νέες προβλέψεις ύφεσης και έκρηξης πληθωρισμούΣΧΟΛΙΑ