Οικονομία

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων

  • Βασίλης Τσεκούρας


Δικαίωμα να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έχουν και φέτος οι έγγαμοι φορολογούμενοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος χωριστής δήλωσης συζύγων, για τα εισοδήματα που απέκτησαν το φορολογικό έτος 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Τονίζεται πως μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Θα πρέπει να γνωρίζουν πως αν αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου τότε θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2020.

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

Επίσης, στις χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά.

Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου, ενώ δεν μπορούν να ανταλλάξουν και ηλεκτρονικές αποδείξεις, προκειμένου να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές δαπάνες.


ΣΧΟΛΙΑ