• Οικονομία

  Με πρόστιμο τις συντάξεις ενός έτους απειλούνται οι αδήλωτοι εργαζόμενοι – συνταξιούχοι

  Κωστής Χατζηδάκης

  Κωστής Χατζηδάκης


  Μείωση 30% στη σύνταξή τους θα δουν περίπου 2.500 -3.000 συνταξιούχοι στο τέλος του μήνα, οι οποίοι ξεκίνησαν και να εργάζονται πριν τις 13 Μαίου του 2016.

  Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων και η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσαν ότι θα εφαρμοστεί το ίδιο πλαίσιο περικοπής της σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους που επέλεξαν να συνεχίσουν να απασχολούνται.

  Έτσι από την 1η Μαρτίου όλοι οι συνταξιούχοι που ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από τις 13/5/2016 και εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται έκτοτε, θα υποστούν μειώσεις τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη.

  Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δεν επηρεάστηκε από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (13/5/2016), η οποία προέβλεπε κατ’ αρχάς περικοπές κατά 60% στην καταβαλόμενη σύνταξη και στη συνέχεια κατά 30% από τον Μάρτιο του 2020.

  Προκειμένου να υπάρχει ίση αντιμετώπιση για το σύνολο των συνταξιούχων που απασχολούνται, η σύνταξή τους θα κοπεί κατά 30%, χωρίς όμως να εφαρμοστούν αναδρομικά οι περικοπές που ίσχυσαν για τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καλεί τους συνταξιούχους που δεν το έχουν κάνει έως σήμερα, να δηλώσουν ότι εργάζονται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, καθώς θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων τους μέσω των φορολογικών δηλώσεων και του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και σε περίπτωση εντοπισμού τους το πρόστιμο θα αντιστοιχεί με τις συντάξεις ενός ολόκληρου χρόνου.

  Από την εφαρμογή των παραπάνω προβλέψεων εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους ανεξαρτήτως απασχόλησης:

  α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

  β. Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/ 2017 (Α` 176). [ψυχικά ασθενείς που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης]

  γ. Συνταξιούχοι με βάση τον ν. 612/1977 (Α` 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν. [γήρατος λόγω αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία, τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης]

  δ. Συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περ. α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α` 210). [γήρατος λόγω αναπηρίας του δημοσίου τομέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι) – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης]

  ε. Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α` 210). [όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του δημοσίου]

  στ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

  ζ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α` 85). [όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το ΥΠΟΙΚ πολεμικές, τιμητικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της υπηρεσίας κλπ]

   η. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

  Νέα πρόστιμα

  Μέχρι τις 31 Μαΐου καλούνται οι συνταξιούχοι που εργάζονται να το δηλώσουν στον e-ΕΦΚΑ διαφορετικά το πρόστιμο είναι ίσο με την επιστροφή συντάξεων ενός ολόκληρου χρόνου. Ειδικότερα οι παλαιοί συνταξιούχοι που παράλληλα εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ, καλούνται να το πράξουν προσερχόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και για διευκόλυνση τους δίνεται η δυνατότητα αυτή μέχρι τις 31 Μαΐου.

  Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555. Σημειώνεται ότι, συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν ήδη δηλώσει την απασχόλησή τους δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν. Όσοι δεν προσέλθουν μέχρι τις 31 Μαΐου για να δηλώσουν την παράλληλη εργασία τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προστίμου ίσο με 12 συντάξεις.

  Διαβάστε επίσης

  Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

  Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»  ΣΧΟΛΙΑ