Οικονομία

Κάτω από τον πήχη της κυβέρνησης πέρασε το ΑΕΠ για το 2018


Χαμηλότερος κατά 0,2% σε σχέση με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις ήταν τελικά ο ρυθμός αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ για το 2018, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% για το 2018, έναντι των εκτιμήσεων για αύξηση 2,1%.

Βάσει της έκθεσης,  σε όρους όγκου, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν παρουσίασε μείωση για το 4ο τρίμηνο του 2018 κατά 0,1% σε σχέση με το τρίτο, και αύξηση 1,6% συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2017.

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,30% σε τριμηνιαία βάση, ενώ αυξήθηκε κατά 0,3% συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2017.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση, και κατά 27,2% σε σχέση με το 4ο τριμηνο του 2017.

Αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, ενώ η αύξηση έφτασε το 10,6% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2017.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, παρουσίασαν αντιθέτως μείωση της τάξης του 7,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκαν κατά 2% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.


ΣΧΟΛΙΑ