Οικονομία

Υπό την κρίση των θεσμών το νομοσχέδιο για το νέο πτωχευτικό


Οι παρατηρήσεις των θεσμών για το νέο πτωχευτικό κώδικα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στην τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.

Στόχος να προετοιμαστεί το έδαφος για τη συζήτηση με τους επικεφαλής των θεσμών την Τετάρτη, του ελληνικού αιτήματος για την παράταση κατά 6 μήνες της δυνατότητας προστασίας της πρώτης κατοικίας που ισχύει σήμερα. Η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, λήγει στα τέλη Απριλίου και η κυβέρνηση έχει ζητήσει την παράτασή της έως ότου εκτονωθεί η οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία.

Εκτός από την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο νέος Πτωχευτικός νόμος θα αντικαταστήσει το νόμο Κατσέλη, αλλά και τις διατάξεις για την πτώχευση επιχειρήσεων και η κυβέρνηση θα επιδιώξει κατά τη διαπραγμάτευσή της με τους θεσμούς να πείσει ότι διαθέτει ένα νέο συνεκτικό πλαίσιο για την πτώχευση επιχειρήσεων και ιδιωτών, που βασίζεται στη νέα κοινοτική οδηγία περί αφερεγγυότητας.

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, θέτει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για την πτώχευση των νομικών και των φυσικών προσώπων και στόχος είναι το τελικό κείμενο να είναι έτοιμο το προσεχές δίμηνο προκειμένου να ψηφιστεί άμεσα στη Βουλή.

Με δεδομένο ότι ο νέος νόμος θα είναι αυστηρότερος σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο, η κυβέρνηση επιδιώκει, να θεσμοθετήσει ένα ελάχιστο πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία, που θα αφορά όμως ειδικά τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, όπως έχει αποκαλύψει το Mononews, προβλέπει πτώχευση εξπρές τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τα χρέη τους, αφού προηγουμένως ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας του. Η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του είτε αυτά είναι προς τις τράπεζες, το δημόσιο ή άλλους πιστωτές, μπορεί να γίνει 24 μήνες από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, και 12 μήνες από την κήρυξή της με δικαστική απόφαση.

Όπως προβλέπει το προσχέδιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα δικαίωμα στην πτώχευση έχουν όλα τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα και με την προϋπόθεση ότι αδυνατούν να καταβάλλουν τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή τις τράπεζες σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, αλλά και όταν η αδυναμία είναι επαπειλούμενη, δηλαδή ακόμα και αν δεν έχει ακόμη επέλθει.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την υποβολή όλων των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και της συναίνεσης για άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου. Το πτωχευτικό δικαστήριο θα απορρίπτει την αίτηση, εάν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται καταχρηστικά ή εάν ο οφειλέτης την υποβάλλει για τη δόλια αποφυγή πληρωμής των χρεών του.

Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν αυτή βρίσκεται. Στο σχέδιο νόμου τίθεται χρονικό όριο πέντε ετών, με την παρέλευση των οποίων η περιουσία του οφειλέτη που δεν εκποιήθηκε επιστρέφει σε αυτόν.

Από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του οφειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία ανήκει το μέρος του ετήσιου εισοδήματός του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι για όσο διάστημα διαρκεί η πτώχευση ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει το υπερβάλλον ποσό που διαθέτει π.χ. από την εργασία του, από αυτό που ορίζουν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ως κατώτατο όριο. Ο σύνδικος κοινοποιεί στον οφειλέτη σχέδιο περιοδικών πληρωμών .

Το σχέδιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα δίνει τη δυνατότητα της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με την υποβολή αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, μέσω της οποίας ο οφειλέτης θα διερευνά τη δυνατότητα απευθείας με τους δανειστές του για εξεύρεση λύσης με ρευστοποίηση της περιουσίας του ή με την εθελοντική παράδοση του ακινήτου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου νόμου, η πρώτη κατοικία θα ρευστοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης, εκτός εάν ο οφειλέτης δηλώσει ότι επιθυμεί να εξαιρεθεί. Η εξαίρεση δεν σημαίνει ο πτωχευμένος οφειλέτης θα διατηρήσει την κυριότητά της. Αντίθετα η πρώτη κατοικία θα περιέρχεται στην κυριότητα του δημοσίου μέσω ενός ειδικού φορέα που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από την πτωχευτική διαδικασία, δηλαδή τη ρευστοποίηση θα μπορούν να διεκδικήσουν οφειλέτες που είναι οικονομικά ευάλωτοι ή ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.ΣΧΟΛΙΑ