F

Οικονομία

Ιωάννης Τσακίρης (Υφ. Ανάπτυξης) στο mononews: Απλούστερο το νέο ΕΣΠΑ των 26 δισ. – Πόσα χρήματα θα λάβουμε εντός του 2021

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ιωάννης Τσακίρης (Υφ. Ανάπτυξης) στο mononews Απλούστερο το νέο ΕΣΠΑ των 26 δισ. - Πόσα χρήματα θα λάβουμε εντός του 202

O υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης


Για το νέο ΕΣΠΑ, τα κονδύλια που αναμένονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις δράσεις του υπουργείου αλλά και την ανάγκη για «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» μίλησε στο mononews ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης.

Οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ, μαζί με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, συνιστούν μια ισχυρή «πράσινη δύναμη πυρός» τονίζει μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όπως λέει, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και θα σηματοδοτήσουν την Ελλάδα του αύριο.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη του κ. Ιωάννη Τσακίρη στην Ελευθερία Αρλαπάνου:

-Το Ταμείο Ανάκαμψης μονοπωλεί την δημοσιότητα και ορθά από μια άποψη αφού μιλούμε για πολλά κονδύλια που δεν ήταν στο τραπέζι προ πανδημίας. Όμως δεν είναι η μοναδική δεξαμενή πόρων, αφού ξεκλειδώνει και το νέο ΕΣΠΑ πολλαπλασιάζοντας την δύναμη πυρρός για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Τι περιμένουμε από το μέτωπο αυτό, σε ποιους τομείς δίνεται η βαρύτητα  και σε τι διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα;

-Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι εμπροσθοβαρές, με ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία. Παράλληλα, στόχος μας είναι να συμβάλει ενεργά στην αλλαγή του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, μια ανάγκη αδήριτη που θα βασίζεται στη στήριξη της υγιούς εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Οι βασικοί πυλώνες του νέου ΕΣΠΑ είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη οικονομία και οι κρίσιμες υποδομές, η τεχνολογία και η ανταγωνιστικότητά. Επίσης σημαντικό κομμάτι του νέου ΕΣΠΑ θα έχει περιφερειακή και κοινωνική διάσταση. Τέλος, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά αυτό της απολιγνητοποίησης των λιγνιτοφόρων περιοχών της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

Το ζητούμενο είναι τα χρήματα του ΕΣΠΑ, του οποίου οι πόροι ανέρχονται σε 26 δισ. ευρώ,  να περνούν όσο το δυνατό γρηγορότερα στην πραγματική οικονομία, δηλαδή να δίνεται το κομμάτι που αναλογεί στην κάθε επένδυση άμεσα. Γι’ αυτό το λόγο αναδιαρθρώνουμε ριζικά τον τρόπο και τις διαδικασίες των προσκλήσεων αποφεύγοντας όσο περισσότερο μπορούμε τη χρονοβόρα συγκριτική αξιολόγηση,  μειώνουμε τα απαιτούμενά δικαιολογητικά κλπ. Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι απλούστερο σε ότι αφορά τουλάχιστον τις εγχώριες διαδικασίες. Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η αναστροφή του «παραδοσιακού» μοντέλου της μη αποτελεσματικής διάχυσης των κοινοτικών πόρων, λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής έργων, μη έγκαιρης ωρίμανσης έργων, βεβιασμένων δράσεων και προγραμμάτων, επιπρόσθετης ελληνικής γραφειοκρατίας στην ήδη υπάρχουσα της Ευρώπης, αλλά και απουσίας ενδεχομένως μιας συνεκτικής και μακροχρόνιας πολιτικής.

-Πότε θα φθάσουν στην Ελλάδα τα πρώτα κονδύλια; Συνδυαστικά από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ κ.α. πόσα χρήματα περιμένουμε να λάβουμε εντός του 20 21;

-Πέρα από τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των δύο πυλώνων της Αγροτικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού ΠΑΑ δηλαδή, στη χώρα μας κατανέμονται πόροι μέσα από μία σειρά άλλων χρηματοδοτικών μέσων που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην δυναμική ανάταξη και τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία.

Αναφέρω το  ReactEU για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις θωράκισης της οικονομίας απέναντι στην πανδημία μέσω του ΕΣΠΑ, το εργαλείο «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για την ενίσχυση σχεδίων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, τα Ταμεία Ασύλου και Μετανάστευσης, Εσωτερικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Συνόρων.

Πρόκειται συνολικά για πόρους πάνω από 76 δισ. ευρώ, από τα οποία τα περίπου 8,6 δις ευρώ θα εισρεύσουν στη χώρα εντός του 2021 ως προκαταβολή, ενώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναμένουμε στο τέλος του 2021 εισροή επιπλέον 2,6 δις ευρώ ως αιτήματα πληρωμής από την εφαρμογή των προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και τα οποία βοηθούν δημοσιονομικά τη χώρα.

-Στην αγορά υπάρχει ένας προβληματισμός κατά πόσο οι μικρές επιχειρήσεις, που είναι και ένας μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, θα επωφεληθούν ουσιαστικά από τα νέα αναπτυξιακά κονδύλια. Τι προβλέψεις υπάρχουν για να μεγιστοποιηθεί το όφελος και σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων;

-Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης, τραπεζών και φορέων της αγοράς με στόχο να προετοιμάσει μέχρι το φθινόπωρο τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας και την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις Επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες.

Μόνο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, οι τράπεζες καλούνται να παράσχουν δάνεια επιπλέον 12 δισ. ευρώ μέχρι το 2025, ώστε με τη μόχλευση Δημοσίου, ιδιωτών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών να κινηθεί σημαντικό χρήμα  στις «φλέβες» της ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει λάβει πρωτοφανή βοήθεια (σχεδόν 45 δισ. ευρώ επιδοτούμενη ρευστότητα) και γι’ αυτό απαιτείται να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, και ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Άλλωστε η ενίσχυση της ρευστότητας αποτελεί βασικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής για την επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης από εδώ και πέρα.

Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε και το παράδοξο της δομής της ελληνικής οικονομίας που είναι ότι το 96% των ΜμΕ, δηλαδή περίπου 800 χιλιάδες από τις 830 χιλιάδες συνολικά, είναι πολύ “μικρές επιχειρήσεις”, δηλαδή απασχολούν 0 έως 10 εργαζομένους με μέσο όρο το 1,7.  Και προς αυτή την κατεύθυνση της μεγέθυνσης δηλαδή σκοπεύουμε να δώσουμε κίνητρα γιατί προφανώς μια επιχείρηση των 5-10 ατόμων είναι πολύ πιο ανθεκτική από μια επιχείρηση των 1-2 ατόμων.

Ιωάννης Τσακίρης (Υφ. Ανάπτυξης) στο mononews Απλούστερο το νέο ΕΣΠΑ των 26 δισ. - Πόσα χρήματα θα λάβουμε εντός του 202
O υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης

-Τι θα πρέπει να προσδοκούν από πλευράς προγραμμάτων στήριξης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έτους;

-Οι πρόσφατα προκηρυχθείσες δράσεις μη επιστρεπτέας επιχορήγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχουν ως τώρα πολύ ενθαρρυντική εικόνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι :

  • Στην δράση «e-λιανικό» προϋπολογισμού 80,0 εκατ. € που δημοσιεύθηκε στις 12/2/2021, υποβλήθηκαν μέχρι τις 7/4/2021 11.503 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης δημόσιας δαπάνης περίπου 53,6 εκατ €. Σε διάστημα 3 μηνών, έχουν ήδη εγκριθεί και χρηματοδοτούνται 9.246 εξ αυτών με εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 43,4 εκατ. € ενώ οι εντάξεις θα ολοκληρωθούν εντός μηνός Ιουλίου. Στις 25/6/2021 προκηρύχθηκε και Β’ κύκλος στην δράση ώστε να ωφεληθούν και όσες επιχειρήσεις δεν πρόλαβαν τον Α’ κύκλο ή απορρίπτονται για τυπικούς λόγους που μπορούν να θεραπευθούν.
  • Στην δράση «Επανεκκίνηση Εστίασης» προϋπολογισμού 330,0 εκατ. € που δημοσιεύθηκε στις 12/5/2021, έχουν ήδη υποβληθεί 19.178 αιτήσεις αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 185,6 εκατ €. Ήδη εντάχθηκε η πλειονότητα και έχουν αρχίσει και οι πληρωμές..
  • Στην δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού» προϋπολογισμού 350,0 εκατ. € που δημοσιεύθηκε στις 10/6/2021, έχουν ήδη υποβληθεί 1.353 αιτήσεις αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 74,4 εκατ €.
  • Στην δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» προϋπολογισμού 16,0 εκατ. € που δημοσιεύθηκε στις 27/5/2021, έχουν ήδη υποβληθεί 719 αιτήσεις αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 6,1 εκατ €.
  • Στην δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» προϋπολογισμού 16,0 εκατ. € που δημοσιεύθηκε στις 1/6/2021, έχουν ήδη υποβληθεί 2.424 αιτήσεις αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 4,4 εκατ €.

Μέσω των παραπάνω αυτών δράσεων εκτιμάται ότι ωφελούνται περίπου 90.000 διαφορετικές επιχειρήσεις ενώ στην αγορά διοχετεύονται πόροι συνολικού ύψους 796,0 εκατ. € τους επόμενους τρεις μήνες.

Επίσης, την τρέχουσα χρονική στιγμή, έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επόμενη Προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) και είναι σε εξέλιξη εκατέρωθεν διαβουλεύσεις για την έγκρισή τους, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και νέες δράσεις εντός του 2021.

-Η αξιοποίηση, απορρόφηση των νέων αναπτυξιακών κονδυλίων θα είναι εκτιμάτε περισσότερο θέμα επαρκούς ρευστότητας ή περισσότερο θέμα ύπαρξης σωστών επενδυτικών σχεδίων;

-Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων λαμβάνει τις προτάσεις των συλλογικών και θεσμικών φορέων, αξιοποιεί τα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αναλύει τα δεδομένα της αγοράς, εξετάζει τις εισηγήσεις των υπηρεσιών και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του και συντονισμένα προχωρά στον σχεδιασμό δράσεων για την επιχειρηματικότητα.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε το σύνολο των προτάσεων και των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων να είναι απόλυτα συμβατό με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και τους κανόνες της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε νέα ιδέα/πρόταση διαμορφώνεται σε εφαρμοστικό κείμενο και τίθεται σε διαβούλευση, τυπικά ή άτυπα, με τους άμεσα ωφελούμενους και τους εκπροσώπους τους ώστε να επιτευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η συναίνεση όλων.

Αυτονόητα, η συναίνεση αυτή είναι και δέσμευση όλων ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα διατιθέμενα κονδύλια να τύχουν επιτυχούς απορρόφησης με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την χώρα και τις επιχειρήσεις της.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκείς (αν και όχι άπειροι) και σίγουρα οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν φροντίσει ώστε να υποβάλλουν προς χρηματοδότηση σωστά και ώριμα επενδυτικά σχέδια. Επισημαίνουμε ότι η ωριμότητα ενός επενδυτικού σχεδίου δεν εξαρτάται μόνον από την θέληση των επιχειρήσεων να το υλοποιήσουν, αλλά συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση των πιθανά απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, με την εύρεση των λοιπών πηγών χρηματοδότησης και, κυρίως, με την προσεκτική μελέτη και ανάλυση της αγοράς στόχου ώστε να διαπιστώνεται ότι πράγματι υπάρχει κενό και ότι δημιουργούνται προοπτικές βιωσιμότητας και αξιοποίησης πρωτίστως για την κάθε επιχείρηση και το προσωπικό της και δευτερευόντως για τους συναλλασσόμενους με αυτήν (πελάτες, προμηθευτές) και την χώρα.

Στο Υπουργείο μας επιδιώκεται η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και όχι η διαρκώς υποβοηθούμενη λειτουργία των επιχειρήσεων, επομένως οι επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιάζουν σωστά και να υλοποιούν έγκαιρα τις επενδύσεις τους επιδιώκοντας πρωτίστως, την αυτόνομη και ανεξάρτητη της χρηματοδότησης, βιωσιμότητά τους. Με αυτά τα δεδομένα, κάθε νέα δράση ενίσχυσης θα μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά ως κίνητρο για αυτές ώστε να κάνουν ταχύτερα και μεγαλύτερα βήματα προς τα μπρος αλλά και να παραμείνουν σε τροχιά ανάπτυξης μετά την ανάλωση των εκταμιευμένων προς αυτές κρατικών πόρων.

-Μιλάμε για επενδύσεις τα επόμενα χρόνια που θα έχουν βασικό προσανατολισμό την στροφή στην πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη. Πιστεύετε πως σε λίγα χρόνια ότι δεν είναι πράσινο, είτε είναι ομόλογο, είτε μετοχή είτε προϊόν δεν θα αγοράζεται και δεν θα πωλείται;

-Πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το μέλλον της χώρας μας. Είναι ξεκάθαρο, ότι η ανάπτυξη της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας» είναι μονόδρομος για τις σύγχρονες κοινωνίες και το κράτος πρέπει να μεριμνήσει γι’ αυτό, καθώς τα αποτελέσματα θα είναι ευεργετικά για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την οικονομία της χώρας.

Οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ, μαζί με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, συνιστούν μια ισχυρή «πράσινη δύναμη πυρός» που, στη βάση του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου μας, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και θα σηματοδοτήσουν την Ελλάδα του αύριο, της κοινωνικής ευημερίας, της οικονομικής ανάταξης αλλά και της ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα για την ελληνική οικονομία περίπου 4 δις ευρώ είναι ο θεματικός στόχος για το Περιβάλλον στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και 3 δις ο θεματικός στόχος της Ενέργειας. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε 1,6 δις του Ταμείου δίκαιης Μετάβασης για τις περιοχές απολιγνητοποίησης όπως και πάνω από 10 δις του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορά εν γένει σε πράσινες επενδύσεις. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα έρθουν στη χώρα μπορούν να δώσουν ώθηση σε ένα φιλόδοξο σχέδιο «πράσινης ανάπτυξης». Αρκεί να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων ιδεών και να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος στον τρόπο αξιοποίησης αυτών των χρημάτων.

Ειδικά σε ότι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, θέλω να επισημάνω ότι έχουμε ήδη για παράδειγμα στην αγορά ένα εργαλείο συμμέτοχων επιχειρηματικού ρίσκου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ). Με προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων ευρώ θα συμμετέχει σε ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα μετοχικού κεφαλαίου που θα κληθούν να συνεισφέρουν τουλάχιστον αλλά 600 εκ ευρώ και που θα επενδυθούν με όρους αγοράς σε πράσινα ιδιωτικά έργα. Άρα έχοντας συνολικά 1 δις ευρώ για μετοχικό κεφάλαιο, equity όπως λέμε, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έργα τουλάχιστον 4 δις ευρώ εάν λάβουμε υπόψιν και το σύνηθες ύψος δανεισμού σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Πετυχαίνουμε δηλαδή ένα συντελεστή μόχλευσης περίπου 10 που σημαίνει ότι με 1 ευρώ δημοσιά συμμετοχή με όρους αγοράς, κινητοποιούνται και ουσιαστικά πέφτουν στην οικονομία 10 ευρώ.

-Σας ανησυχεί η πραγματική δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων να αναβαθμιστούν και να μετασχηματιστούν με το ρυθμό που απαιτεί η ανάκαμψη από δύο διαδοχικές κρίσεις και σε περιβάλλον αβεβαιότητας σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας τους επόμενους μήνες;

-Έχοντας δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πανδημία και την προηγούμενη δεκαετή κρίση, οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης προσφέρεται μια μοναδική ευκαιρία να καλύψουν το κενό ανταγωνιστικότητας έναντι των  επιχειρήσεων άλλων οικονομιών και να συμβαδίσουν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Έχει προσδιοριστεί ότι πηγή υστέρησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι το τρίπτυχο Εξωστρέφεια-Ψηφιοποίηση-Καινοτομία και η έμφαση που δίνεται ακριβώς σε αυτούς τους τομείς τόσο από τους πόρους του ΕΣΠΑ όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδικότερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από την πρόσβαση σε ευνοϊκή δανειοδότηση και επιδοτήσεις, αλλά και με  μεγάλο μέρος των επιδοτήσεων να δρα ενισχυτικά στο περιβάλλον που λειτουργούν (πχ υποδομές, ψηφιοποίηση δημοσίου τομέα, εκπαίδευση).

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δρουν παράλληλα και συμπληρωματικά με τα διαχρονικά διαθέσιμα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ουσιαστικά σχεδόν διπλασιάζοντας τους συνολικούς ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη πενταετία.

-Πόσο εύκολο θα είναι να απεξαρτηθεί η αγορά από τα εκτεταμένα προγράμματα στήριξης της πανδημίας και να μεταβεί δυναμικά στην αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και στην αύξηση των επενδύσεων; Πιστεύετε πως αυτό θα σημάνει μια απότομη αναδιάρθρωση στο επιχειρηματικό τοπίο στην Ελλάδα ειδικά στον κλάδο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

-Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη και βασική ερώτηση που κάνετε. Όλα τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα και οι ενισχύσεις που σχεδιάζουμε θα έχουν αποκλειστικό σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της μεγέθυνσης. Και αυτό προφανώς θα γίνει με έξυπνες παρεμβάσεις όχι μόνο στα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων, αλλά και στο τρόπο λειτουργείας τους.

-Η ελληνική αγορά διαθέτει και ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Θα είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για δυναμικές ελληνικές start up τα επόμενα χρόνια και ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση;

-Οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και ειδικά αυτές του κλάδου της τεχνολογίας, πιστεύω ότι είναι ένα από τα βασικά μας όπλα ανάπτυξης. Παρόλο που έχει μικρή συμμετοχή τώρα που μιλάμε στην οικονομία, μπορεί σύντομα να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Το πρόγραμμα JEREMIE και το πρόγραμμα Equifund, που είχα την τιμή να στήσω στην Ελλάδα από την προηγουμένη θέση μου, προσέφεραν σημαντική χρηματοδότηση προς νεοφυείς επιχειρήσεις και ακόμα σημαντικότερα έβαλαν σε αυτό το χώρο και ιδιώτες επενδυτές. Για παράδειγμα η πρωτοβουλία του JEREMIE που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα την Προγραμματική Περίοδο (2007 – 2013) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είχε συνολικό προϋπολογισμό περίπου 198 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και συνολικά υποστηρίχθηκαν πάνω από 2.800 επιχειρήσεις.

Στο κομμάτι αυτό, της χρηματοδότησης του μετοχικού κεφαλαίου καινοτόμων και γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιριών, η ΕΑΤΕ (πρώην ΤΕΝΕΟ) συνεχίζει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό να συν-επενδύει σε σχήματα venture capital και να σχεδιάζει καινούργια προϊόντα επιχειρηματικού ρίσκου. Για παράδειγμα πρόσφατα βγάλαμε στην αγορά πρόσκληση προς τέτοιου είδους επενδυτικά σχήματα στο χώρο της μεταφοράς τεχνολογίας, technology transfer. Επίσης, η ΕΑΤΕ συμβάλλει στο να εγκαθιδρυθεί πλήρως αυτό το οικοσύστημα επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων, υιοθετώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Τέλος ικανοποιητική είναι η και παρουσία ιδιωτικών κεφαλαίων και VC funds, καθώς έχουμε ήδη περισσότερες από δεκαπέντε ενεργές ομάδες επενδύσεων. Και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά όπως για παράδειγμα με το πρόγραμμα συν-επενδύσεων με επιχειρηματικούς αγγέλους που ξεκίνησε να υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

-Η αγορά κατακλύζεται από πληροφορίες για προγράμματα, δυνατότητες μέσω των αναπτυξιακών πακέτων κ.ο.κ. Μια μικρή επιχείρηση της γειτονιάς που μπορεί να απευθυνθεί για να βρει εύκολα και γρήγορα τρόπους για να αξιοποιήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης;

 –Αναγνωρίζουμε ότι σήμερα υπάρχει στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση και στον τύπο πληθώρα ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων σχετικών με την ερώτησή σας. Εμείς απλώς παραπέμπουμε στις Ανακοινώσεις και στα Δελτία Τύπου που δημοσιεύονται στις δημοφιλείς δικές μας ιστοσελίδες (www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr,) καθώς και στην παρουσία του Υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προτρέπουμε τις επιχειρήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές σε ότι διαβάζουν ή λαμβάνουν και να προσπαθούν μέσα από εύστοχες και συγκεκριμένες ερωτήσεις να καταλάβουν γρήγορα αν η πληροφορία που υπέπεσε στην αντίληψή τους είναι επίσημη και προέρχεται από δημόσια (και επώνυμη) χείλη ή είναι ανώνυμη και παραπλανητική.

Διαβάστε επίσης

ΤτΕ: Ανάπτυξη 4,2% φέτος και 5,3% το 2022 – Τι δηλώνουν στο mononews Fitch, DBRS και Scope Ratings

Γεωργιάδης: Κομβικό σημείο του Ταμείου Ανάκαμψης η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Σκυλακάκης: Τα 19 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουν μόχλευση 60 δισ. ευρώΣΧΟΛΙΑ